Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova

vyčleněno: 900.000,00 Kč
V místě napojení ulice Spojovací do ulice Červenáčkova dochází při větších srážkách k zaplavování venkovních prostor soukromých vlastníků rodinných domů. Dešťová voda, která nestíhá kanalizací odtékat, vytéká na jejich parcely. Ve zpracované studii je eliminace hydraulického problému navržena prostřednictvím zkapacitnění dvou úseků nacházejících se bezprostředně nad stávajícím objektem retenční nádrže zvětšením stoky z DN 300 na DN 400 (zpracovatel studie doporučuje zvážit DN 500). Dále je z důvodu snížení místních ztrát zvětšen průměr dvou šachet.


Související usnesení

129/22 - RM č.10

30.03.2022
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
15.3.2021 16:09:53 | přečteno 275x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load