Nízkoprahové centrum na Jungmannova 950

vyčleněno: 600.000,00 Kč
V rámci této investiční akce bude zřízeno v části budovy Jungmannova 950, nové Nízkoprahové centrum. Vzhledem k propojení akce se stavebními úpravami na CSS Kuřim, předpokládáme jako zpracovatele projektové dokumentace kancelář knesl kynčl architekti.


Související usnesení

417/21 - RM č.27

27.10.2021
Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku
souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadanou v souladu s interní směrnicí města Kuřim S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pod názvem „Klub ČAS - dodávka a montáž nábytku“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2021/D/0110 se společností FERSTO, s. r. o., se sídlem K Lesu 186/1, 635 00 Brno, IČO 26885590 za cenu 493.660 Kč bez DPH (tj. 597.328,60 Kč s DPH) na dodávku a montáž nábytku.
15.3.2021 16:06:30 | přečteno 427x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load