CSSK - nástavba a přístavba

vyčleněno: 1.100.000,00 Kč
Projekt bude řešit nástavbu na budově Klubu seniorů a zároveň přístavbu na stávající budově technického zázemí Centra sociálních služeb tak, aby došlo ke stavebnímu propojení a vybudování uceleného druhého nadzemního podlaží. Tyto nově zbudované prostory plánujeme využít pro potřeby provozování aktivit CSS Kuřim, kancelářských prostor apod. Zpracovatelem projektové dokumentace je kancelář knesl kynčl architekti.


Související usnesení

385/21 - RM č.26

13.10.2021
Centrum sociálních služeb - projekt přístavby a nástavby
ruší:
  • usnesení č. 466/2020 ze dne 09.12.2020 na uzavření smluvního vtahu na vypracování projektové dokumentace na akci „Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba“ společností knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481 za cenu 900.000  Kč bez DPH (tj. 1.089.000 Kč s DPH) z důvodu navýšení objemu projekčních prací a změny osoby objednatele.

386/21 - RM č.26

13.10.2021
Centrum sociálních služeb - projekt přístavby a nástavby
schvaluje:
  • v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 9, odlišný postup při výběru zhotovitele projektové dokumentace na akci „Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO 47912481 za cenu 1.017.600 Kč bez DPH (tj. 1.231.296 Kč s DPH) ve věci vypracování projektu na přístavbu a nástavbu.
16.3.2021 10:12:06 | přečteno 264x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load