Rozšíření ZUŠ - studie

Základní umělecká škola v Kuřimi patří mezi velmi úspěšné a početně silné školy svého typu. Školu včetně pobočných pracovišť momentálně navštěvuje asi 750 žáků, pracoviště v Kuřimi na ul. Zahradní asi 530. Škola momentálně nedisponuje prostorami na výuku kolektivních předmětů (sbory, soubory, orchestry). Nová část ZUŠ by byla zaměřena právě na tyto aktivity. Zřizovatelem ZUŠ je Jihomoravský kraj, budova ZUŠ je vlastnictví města Kuřim.


Související usnesení

487/20 - RM č.35

15.12.2020
Rozšíření ZUŠ – pořízení studie
s c h v a l u j e:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Rozšíření ZUŠ - studie" a schvaluje uzavření smluvního vztahu na vypracování studie rozšíření ZUŠ se společností CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o., se sídlem Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ 27458822, ve výši 344.850 Kč vč. DPH, bez navýšení rozpočtu.
5.2.2020 12:45:50 | přečteno 306x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load