Rekonstrukce nám. Osvobození

V roce 2019 proběhly přípravné práce (geodetické práce, geologický průzkum)
Hlavní projekční práce proběhnou v roce 2020.


Související usnesení

265/21 - RM č.17

30.06.2021
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – dodatek č. 1
schvaluje:
  • uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru č. 2019/D/0072 na stavbu „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ se společností ATELIER RAW, s. r. o., se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČO 28299442, kterým se navyšuje cena díla o 338.800 Kč s DPH.

226/21 - RM č.13

02.06.2021
Rekonstrukce sdružené kanalizační přípojky na náměstí Osvobození
schvaluje:
  • rekonstrukci sdružené jednotné kanalizační přípojky DN 200 BEO na nám. Osvobození na pozemcích parc. č. 1822/1, 1840, 1841 a 1842 v k. ú. Kuřim na kanalizaci pro veřejnou potřebu DN 300 KAM včetně jejího narovnání.

292/19 - RM č.18

25.06.2019
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – rozšíření předmětu smlouvy a snížení ceny
Schvaluje:
  • zadání projektových prací na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce nám. Osvobození“ odlišným postupem ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru se společností ATELIER RAW s.r.o., se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČ 28299442 za cenu 1.936.000 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

251/19 - RM č.14

15.05.2019
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – odlišný postup pro zadání veřejné zakázky na služby
Schvaluje:
  • zadání projektových prací na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce nám. Osvobození“ odlišným postupem ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace se společností ATELIER RAW s.r.o., se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČ 28299442 za cenu 2.359.500 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

338/18 - RM č.22

26.06.2018
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie – změna
Schvaluje:
  • oslovení další společnosti na zpracování urbanistické studie „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“, a to společnosti Atelier RAW s.r.o., Domažlická 12, 612 00 Brno, IČ 28299442 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kuřim a touto společností ve výši 65.000 Kč bez DPH.
  • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)
5.2.2020 13:49:08 | přečteno 478x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load