Rekonstrukce letního koupaliště

V roce 2020 proběhne realizace stavby, která obsahuje rekonstrukci povrchů, dětské atrakce, dětské brouzdaliště vč. bazénové technologie, objekt rychlého občerstvení, relaxační prostor a WC pro děti. Součástí je také řešení retenční nádrže a souvisejících opatření hospodaření s dešťovými vodami. Pro stavbu bylo získáno stavební povolení. Celkové náklady investiční akce podle rozpočtu DSP vycházejí na investiční limit 15 mil. bez DPH (stavba bude propachtována k provozování společnosti Wellness Kuřim s.r.o., z toho důvodu bude použit při účtování nadměrný odpočet DPH). Dokončení akce se předpokládá před zahájením letní sezóny koupaliště v roce 2021


Související usnesení

111/19 - RM č.6

27.02.2019
Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské brouzdaliště vč. bazénové technologie – vyhodnocení VŘ
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské brouzdaliště vč. bazénové technologie“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 47450347 v celkové hodnotě 298.000 Kč bez DPH (tj. 360.580 Kč vč. DPH).
  • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

52/19 - RM č.3

01.02.2019
Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské brouzdaliště vč. bazénové technologie – zahájení VŘ
Schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace zakázky „Dětské brouzdaliště vč. bazénové technologie“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
  • Termín plnění: 30. 5. 2019 (OI)
5.2.2020 13:42:22 | přečteno 669x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load