Opravy komunikací ve městě

Určeno pro opravy povrchů místních komunikací a chodníků v Kuřimi, které jsou realizovány v průběhu roku.


Související usnesení

484/21 - RM č.31

15.12.2021
Stavební práce spojené s opravou komunikací
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Stavební práce spojené s opravou komunikací“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 v celkové hodnotě 1.114.351 Kč vč. DPH.

251/18 - RM č.16

09.05.2018
VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018“ a současně s navrženou výše uvedenou změnou a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na jednotlivé technologie se společností:
 • 1/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917 pro technologii opravy lokálních výtluků vyplněním vhodnou směsí
 • 2/ H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště IČ 47910348 pro technologii opravy lokálních výtluků infratechnologií
 • 3/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii tryskovou metodou
 • 4/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky
 • 5/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky včetně odfrézování krytu
 • 7/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii velkoplošné vysprávky penetrací včetně podkladní vrstvy
 • 8/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí
 • 9/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ 28149726 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltobetonových povrchů mikrokobercem
 • 10/ Soukup Miloš se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem
 • 11/ EUROVIA CS a.s. se sídlem závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 15274924 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem v tl. 10 cm
 • 12/ Kolomazník Jan, se sídlem Babice 457, 687 03 Babice, IČ 03729931 pro opravu spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi.
 • Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

86/18 - RM č.6

28.02.2018
Výběrové řízení "Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018"
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

155/17 - RM č.11

29.03.2017
VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017“ a současně souhlasí s navrženými výše uvedenými změnami a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na jednotlivé technologie se společnostmi:
 • 1/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii opravy lokálních výtluků vyplněním vhodnou směsí
 • 2/H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 47910348 pro technologii opravy lokálních výtluků infratechnologií
 • 3/Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726 pro technologii tryskovou metodou
 • 4/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky
 • 5/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky včetně odfrézování krytu
 • 6/ Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky i s výměnou podkladu
 • 7/Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726 pro technologii velkoplošné vysprávky penetrací
 • 8/Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726 pro technologii velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí
 • 9/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltobetonových povrchů mikrokobercem
 • 10/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem
 • 11/Soukup Miloš, s.r.o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917 pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem v tl. 10 cm
 • 12/Kolomazník Jan, se sídlem Babice 457, 687 03 Babice, IČ 03729931 pro opravu spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

116/17 - RM č.9

08.03.2017
Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017“ dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

131/16 - RM č.9

06.04.2016
Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016“ a současně s navrženými výše uvedenými změnami a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na jednotlivé technologie se společností:
 • 1/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních výtluků vyplněním vhodnou směsí
 • 2/ H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 47910348, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii opravy lokálních výtluků infratechnologií
 • 3/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii tryskovou metodou
 • 4/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky
 • 5/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky včetně odfrézování krytu
 • 6/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky i s výměnou podkladu
 • 7/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky penetrací
 • 8/ Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 Brno, IČ 28149726, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí
 • 9/ Soukup Miloš se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltobetonových povrchů mikrokobercem
 • 10/ Soukup Miloš se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nejvýhodnější nabídku pro technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem
 • 11/ nebyla nabídnuta
 • 12/ H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 47910348, která předložila nejvýhodnější nabídku pro opravu spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi.
 • Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2016D0048  |  rok: 2016

Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Radka Svobodová
Datum účinnosti:1.6.2016
Smluvní strany:SILPRA silniční práce s.r.o. (28149726)

Soubory ke stažení:

5.2.2020 14:21:53 | přečteno 297x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load