Úvoz - rekonstrukce komunikace vč. VO

Realizace vodovodního řadu proběhla v roce 2018. V březnu (s ohledem na počasí) do května 2019 proběhne přeložení kabelového vedení spol. Eon a veřejného osvětlení ze vzduchu do země. Po ukončení stavebních prací na výše uvedených akcích proběhne v celé délce ulice v termínu cca od července do konce září obnova uličního prostoru. Zhotovitel zatím není vysoutěžen. 30/ Veřejné osvětlení v ul. Na Vyhlídce, Mánesova / 1 000 000 Kč 1. část – ul. Mánesova, CTSK – zbudováno celkem 5 svítidel dle PD, zrevidováno v roce 2018, již vyfakturováno celkem 584.359 Kč. 4 2. část – Na Vyhlídce - akce bude v koordinaci se společností E.ON, kde je ponecháno stávající volné vedení v dolní části a bude doplněno svítidly dle PD. V horní části ulice dojde k překopu a kabelizaci a budou doplněny nové stožáry.Související usnesení

508/19 - RM č.37

27.11.2019
Zakázka města Kuřimi - Úvoz, obnova uličního prostoru – Dodatek č. 1
Schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019/D/0013, uzavřenou se společností Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 26271303, spočívající v odpočtu méněprací a přípočtu víceprací v rámci realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ v celkové výši 7.136.828,05 Kč bez DPH, tj. 8.635.561,94 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 11. 2019 (OI)

271/19 - RM č.17

12.06.2019
Výkon TDI na stavbu „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“
Schvaluje:
  • odlišný postup, ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na výkon TDI na stavbu „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ a schvaluje jako vykonavatele TDI Ing. Pavla Šudáka, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 v celkové hodnotě 69.000 Kč bez DPH, tj. 83.490 Kč vč. DPH za činnost po dobu provádění stavby.
  • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OI)

159/19 - RM č.10

10.04.2019
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Úvoz, obnova uličního prostoru
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o hodnocení nabídek a v Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce zadanou formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 26271303, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 7.242.111 Kč bez DPH, tj. 8.762.955 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2019 (OI)

37/19 - RM č.2

30.01.2019
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“
Schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru" a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky.
  • Termín plnění: 31. 8. 2019 (OI)
19.2.2019 9:26:46 | přečteno 476x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load