Dovybavení varovného a výstražného systému města

Od srpna 2018 je VVS v trvalém provozu. Zbývá proplatit práce administrátora spojené s vypracováním závěrečné monitorovací zprávy realizace projektu vč. žádosti o platbu a monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.Související usnesení

224/18 - RM č.13

25.04.2018
Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému – změna rozsahu dodávky
Schvaluje:
 • uzavření Dodatku č. 1 se spol. TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 47307781, na podlimitní veřejnou zakázku s názvem akce „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“, spočívající ve změně rozsahu dodávky a snížení ceny o 21.750 Kč bez DPH, tj. 26.317,50 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

211/17 - RM č.14

26.04.2017
Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - posouzení a hodnocení nabídek
Souhlasí:
 • s uzavřením Smlouvy o dílo se společností TELMO a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 47307781 ve výši 2.701.041 Kč bez DPH (tj. 3.268.260 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 30. 7. 2017 (OI)

212/17 - RM č.14

26.04.2017
Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - posouzení a hodnocení nabídek
Souhlasí:
 • s uzavřením Smlouvy o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 546/55, 639 00 Brno - Štýřice, IČ 28358589 ve výši 74.000 Kč bez DPH (tj. 89.540 Kč vč. DPH).
 • Termín plnění: 30. 7. 2017 (OI)

185/17 - RM č.13

18.04.2017
Dotační management - varovný, předpovědní a výstražný systém v Kuřimi
Schvaluje:
 • uzavření příkazní smlouvy se společností ArchSta servis s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ 01776835, v rámci provedení a zajištění dotačního managementu pro projekt: „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ ve výši 54.450 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 5. 2017 (OI)

106/17 - RM č.8

03.03.2017
Administrace veřejné zakázky - varovný, předpovědní a výstražný systém v Kuřimi
Schvaluje:
 • uzavření příkazní smlouvy se společností STILT PROJEKT s.r.o., IČ 2862294, se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, v rámci přípravy veškeré dokumentace včetně vyhlášení zadávacího řízení na výběr zhotovitele pro projekt: „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ ve výši 31.460 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 3. 2017 (OI)

107/17 - RM č.8

03.03.2017
Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - realizace
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 30. 4. 2017 (OI)

108/17 - RM č.8

03.03.2017
Kuřim, varovný, předpovědní a výstražný systém – zpracování digitálního povodňového plánu
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni - zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 30. 4. 2017 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2017D0032  |  rok: 2017

Příkazní smlouva

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Pavla Kubová
Hodnota:26 000 Kč
Hodnota s DPH:31 460 Kč
Datum účinnosti:10.3.2017
Smluvní strany:STILT PROJECTS s.r.o. (28622294)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0056  |  rok: 2017

dotační management

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.
Hodnota:45 000 Kč
Hodnota s DPH:54 450 Kč
Datum účinnosti:18.8.2017
Smluvní strany:ArchSta servis, s.r.o. (01776835)

Soubory ke stažení:

18.2.2019 17:49:46 | přečteno 418x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load