Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška (Mikroregion Kuřimka) - úsek financovaný městem Kuřim vč. výkup

Dle VŘ byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. Tato dokumentace bude podkladem pro žádost o dotaci. Finanční obnos je také počítán pro výkup pozemků.Související usnesení

133/21 - RM č.8

31.03.2021
Dohoda o převodu některých práv a povinností z územního souhlasu k akci „Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška“ – Přeložka sdělovacího kabelu
schvaluje:
  • uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností z územního souhlasu k akci „Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“ – Přeložka sdělovacího kabelu se společností Mikroregion Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO 71248749.

491/20 - RM č.35

15.12.2020
Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – přeložka sloupu VN
s c h v a l u j e:
  • uzavření Dohody o převodu práv a povinností ze smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004338 se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400 a společností Mikroregionem Kuřimka, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 71248749.

1037/19 - ZM č.3

22.05.2019
Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání
Schvaluje:
  • úplatné nabytí částí pozemků: parc. č. 778 o vým. cca 85 m2, parc. č. 2699/5 o vým. cca 20 m2, parc. č. 2700/5 o vým. cca 2.366 m2 a celé parc. č. 2699/10 o vým. 10 m2 vše v k. ú. Kuřim, tedy pozemků o celkové výměře cca 2.481 m2 dle přílohy, za cenu ve výši 350 Kč/m2 bez DPH z vlastnictví Statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČ 44992785. Náklady spojené s nabytím pozemků uhradí město Kuřim. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva.
  • Termín plnění: 30. 6. 2022 (OMP)

1038/19 - ZM č.3

22.05.2019
Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání
Schvaluje:
  • úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2700/30 o vým. cca 31 m2 v k. ú. Kuřim dle přílohy, za cenu ve výši 350 Kč/m2 z vlastnictví Vlastimila Koníčka, [Osobní údaj odstraněn] Náklady spojené s nabytím pozemku uhradí město Kuřim. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena budoucí kupní smlouva.
  • Termín plnění: 30. 6. 2022 (OMP)

1039/19 - ZM č.3

22.05.2019
Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – majetkoprávní vypořádání
Schvaluje:
  • záměr na směnu části pozemku parc. č. 2700/32 o vým. cca 334 m2 (vlastníci manž. Hedvika a Josef Hoškovi,[Osobní údaj odstraněn] Kuřim) za část pozemku parc. č. 4594 o vým. cca 334 m2 (vlastník město Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964) vše v k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. Do doby uzavření směnné smlouvy bude uzavřena budoucí směnná smlouva.
  • Termín plnění: 30. 6. 2022 (OMP)

217/19 - RM č.13

06.05.2019
Statutární město Brno – nájemní smlouva na pozemky pod Cyklostezkou Kuřim – Veverská Bítýška
Schvaluje:
  • uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 778 o vým. 85 m2, parc. č. 2699/5 o vým. 20 m2, parc. č. 2699/10 o vým. 10 m2 a parc. č. 2700/5 o vým. 2 366 m2 vše v k. ú. Kuřim, tedy o celkové výměře 2 481 m2 s pronajímatelem Statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČ 44992785, na dobu určitou do 31. 3. 2022 za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok s roční valorizací, dle přílohy.
  • Termín plnění: 30. 6. 2019 (OMP)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2019D0071  |  rok: 2019

Smlouva nájemní

Typ smlouvy:Nájemní - Pozemky
Odbor:OMP
Zpracoval:Ing. Vladimíra Fidrmucová
Hodnota:12 405 Kč
Hodnota s DPH:12 405 Kč
Datum účinnosti:13.5.2019
Smluvní strany:Statutární město Brno (44992785)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2021B0030  |  rok: 2021

Dohody o převodu práv a povinností

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Datum účinnosti:3.6.2021
Smluvní strany:EG.D, a.s. (28085400)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2021B0024  |  rok: 2021

Dohoda o převodu některých práv a povinností z územního souhlasu

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Ing. Renata Havlová
Datum účinnosti:6.4.2021
Smluvní strany:Mikroregion Kuřimka (71248749)

Soubory ke stažení:

18.2.2019 17:34:17 | přečteno 931x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load