BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - OPRAVYSouvisející usnesení

232/21 - RM č.14

16.06.2021
Výměna střešních oken a vikýřového okna v obecních bytech, Kuřim
schvaluje:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Výměna střešních oken a vikýřového okna v obecních bytech, Kuřim" a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností J&T SYSTEM, s. r. o., se sídlem Malá Česká 1249/25, 664 34 Kuřim, IČO 28267991, v celkové hodnotě 339.361,55 Kč vč. DPH.

318/20 - RM č.25

05.08.2020
Rekonstrukce střechy – bytový dům Tišnovská 892, 893, 1172, 1173, Kuřim
s c h v a l u j e:
 • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Rekonstrukce střechy, bytový dům Tišnovská 892, 893, 1172, 1173, Kuřim" a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Miroslav Portl, se sídlem Mlýnská 7, 678 01 Blansko, IČ 65775414, v celkové hodnotě 562.695 Kč vč. DPH.

301/20 - RM č.24

22.07.2020
Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky
s o u h l a s í:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim, III-OMP-2020-001“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou TOPENÍ-INSTALACE s.r.o, se sídlem U Sokolovny 100, 664 34 Moravské Knínice, IČ 29201951, za cenu 400.871,60 Kč vč. DPH.

430/18 - RM č.26

21.08.2018
Etážové topení v obecních bytech, Kuřim – zakázka č. IV-OMP-2018-001 – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0029 na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“ se společností PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o., se sídlem Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČ 28287967, kterým se navyšuje celková cena díla o 32.740,50 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OMP)

194/18 - RM č.13

25.04.2018
Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim, IV-OMP-2018-004“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ZT energy s.r.o., se sídlem Svitavská 434/10, Blansko, PSČ 678 01, IČ 60731800, za cenu 787.911,02 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 3. 5. 2018 (OMP)

150/18 - RM č.10

10.04.2018
Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim, IV-OMP-2018-001“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PROFITEAM topení - voda - plyn s r. o., se sídlem Tovární 807, Rajhrad, PSČ 664 61, IČ: 28287967, za cenu 624.445,00 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 20. 4. 2018 (OMP)

123/18 - RM č.7

14.03.2018
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, evidenční číslo zakázky: IV-OMP-2018-004, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení dle návrhu.
 • Termín plnění: 19. 3. 2018 (OMP)

483/17 - RM č.32

27.09.2017
Výměna oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obecních bytech, Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností OKNOSTYL group s.r.o., se sídlem Tišnovská 305, Kuřim, PSČ 664 34, IČO 27689719 za cenu 194.610 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 15. 10. 2017 (OMP)

215/16 - RM č.15

03.06.2016
Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností TOPENÍ - INSTALACE s.r.o., se sídlem U Sokolovny 100, Moravské Knínice, PSČ 664 34, IČ 29201951, za cenu 768.205,75 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 10. 6. 2016 (OMP)

152/16 - RM č.10

20.04.2016
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 30. 4. 2016 (OMP)
19.2.2019 7:32:53 | přečteno 534x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load