VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMISouvisející usnesení

1018/19 - ZM č.2

19.03.2019
Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi pro rok 2019
Vyhlašuje:
 • v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek:
 • a) termín konání výběrového řízení 22. 8. 2019
 • b) objem finančních prostředků 350.000 Kč
 • c) maximální cena za m2 pozemku 350 Kč
 • d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením „Výkup pozemků pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 408 do čtvrtku 22. srpna 2019 do 11:30 hodin.
 • Termín plnění: 31. 12. 2019 (OMP)

1111/18 - ZM č.6

18.09.2018
Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2018
Schvaluje:
 • v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemků parc. č. 304/7 o výměře 12 m2 a parc. č. 348/8 o výměře 75 m2 vše v k. ú. Kuřim z vlastnictví manž. Josefa a Ing. Ilony Šojatových, každý podílem id. ½ , oba bytem [Osobní údaj odstraněn] Moravské Knínice, do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 21.750 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OMP)

1112/18 - ZM č.6

18.09.2018
Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku města - výběrové řízení 2018
Schvaluje:
 • v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc. č. 320/12 v k. ú. Kuřim o výměře 36 m2 z vlastnictví manž. Ludvíka a Lenky Janků (SJM), oba bytem [Osobní údaj odstraněn], Kuřim do majetku města Kuřimi za celkovou cenu 9.000 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel - město Kuřim.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OMP)

1054/18 - ZM č.3

22.05.2018
Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi pro rok 2018
Vyhlašuje:
 • v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi za podmínek:
 • a) termín konání výběrového řízení 30. 8. 2018
 • b) objem finančních prostředků 250.000 Kč
 • c) maximální cena za m2 pozemku 250 Kč
 • d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením „Výkup pozemků pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 408 do čtvrtku 30. srpna 2018 do 11:30 hodin.
 • Termín plnění: 31. 12. 2018 (OMP)
2.2.2018 21:27:53 | přečteno 630x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load