Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru - projekt a stavba

31

Stručný popis akce

Projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodu byla odevzdána v září roku 2017. Začátkem ledna 2018 odbor majetkoprávní obdržel oboustranně podepsanou budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene s JMK k vodovodnímu řadu uloženého do II/386 v ul. Legionářská. Následně OI podal na stavební odbor žádost o vydání územního rozhodnutí k rekonstrukci vodovodu. OI bylo v lednu 2018 společností E-ON sděleno, že má záměr přeložit kabely NN do země.14. 6. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, stavební práce byly zahájeny v polovině července a dle aktuálního časového harmonogramu potrvají do prosince 2018. Po ukončení stavebních prací na rekonstrukci vodovodu a NN bude provedena oprava komunikace a chodníků. Projektová dokumentace obnovy uličního prostoru bude městu odevzdána do konce srpna 2018.

Fotografie a studie

Termín zahájení: červenec 2018 (rekonstrukce vodovodu), podzim 2018 či jaro 2019 přeložení NN VO, následně obnova uličního prostoru (předpoklad jaro 2019)

Termín ukončení: předběžně červen 2019

Celkové náklady: cca 20.000.000 Kč

Rok 2018:

Realizace rekonstrukce vodovodu (dle SoD): 6.008.995 Kč
IČ BVK: 157.084 Kč
PD oprava uličního prostoru: 103.000 Kč
PD rekonstrukce VO: 50.820 Kč

Rok 2019:

Realizace opravy uličního prostoru (dle rozpočtu PD): 12.000.000 Kč
Realizace rekonstrukce VO: odhad ceny 700.000 Kč


Související usnesení

287/18 - RM č.19

30.05.2018
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ (realizace) a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 588/70, 621 00 Brno, IČ 41601645, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 4.966.112 Kč bez DPH, tj. 6.008.996 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

215/18 - RM č.13

25.04.2018
Ulice Úvoz - obnova uličního prostoru
Schvaluje:
  • v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a dále schvaluje uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace akce „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ se společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 60705981, za celkovou cenu 114.000 Kč bez DPH (85.000 Kč oprava komunikace + 29.000 Kč svody), t.j. 137.940 Kč vč. DPH v rámci investiční akce "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru".
  • Termín plnění: 31. 5. 2017 (OI)

182/18 - RM č.10

10.04.2018
Zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“
Schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
  • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2020D0117  |  rok: 2021

Kupní smlouva

Typ smlouvy:Kupní
Odbor:OMP
Zpracoval:Ing. Vladimíra Fidrmucová
Hodnota:5 950 Kč
Hodnota s DPH:5 950 Kč
Datum účinnosti:4.2.2021
Smluvní strany:Jana Suchá a Martin Suchý

Soubory ke stažení:

31

31,3

31,3

 
31,2

31,2

 
31,1

31,1

 
31

31

 
 
2.2.2018 21:19:42 | přečteno 940x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load