Společenství vlastníků Kuřim 845-847, se sídlem Bezručova čtvrť 845/3. 664 34 Kuřiim - dotace

62,4Související usnesení

156/18 - RM č.10

10.04.2018
„Hasičská zbrojnice – nábytek“ – II. etapa
Schvaluje:
  • odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace provedení stavby a spolupráci při výběru zhotovitele pro akci "Hasičská zbrojnice-nábytek" - II. etapa a schvaluje uzavření smlouvy se společností Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za celkovou cenu 408.685,- Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

607/17 - RM č.40

06.12.2017
„Hasičská zbrojnice – nábytek“ – I. etapa
Schvaluje:
  • změnu termínu dokončení prací zakázky „Hasičská zbrojnice - nábytek“ - I. etapa do 20. 1. 2018.
  • Termín plnění: 25. 1. 2018 (OI)

591/17 - RM č.39

22.11.2017
VŘ Hasičská zbrojnice - nábytek - vyhodnocení
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Hasičská zbrojnice - nábytek“ - I. etapa a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 158.110 Kč bez DPH, t.j. 191.313,10 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

540/17 - RM č.36

25.10.2017
Hasičská zbrojnice nábytek - zahájení VŘ - 1. etapa
Schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na dodávku a montáž interiéru „Hasičská zbrojnice - nábytek - 1. etapa“ a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky dle zápisu se změnami.
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

541/17 - RM č.36

25.10.2017
Hasičská zbrojnice nábytek - návrh členů hodnotící komise
Jmenuje:
  • komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem "Hasičská zbrojnice - nábytek".
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

62

62,2

62,2

 
62,1

62,1

 
62,3

62,3

 
62,4

62,4

 
62

62

 
 
2.2.2018 21:06:39 | přečteno 934x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load