Rekonstrukce veřejného osvětlení - Malá Česká, Pod Zárubou (u mostu) a Blanenská (u ul. K AMP) - pro

35

Začátkem října roku 2017 několikrát po sobě v době přívalových dešťů vypadl hlavní jistič veřejného osvětlení (dále jen VO) na sídlišti Na Loučkách. Na základě místního šetření bylo provozovatelem konstatováno, že stav kabelového vedení v ulici Malá Česká je nevyhovující a je potřeba jej vyměnit. VO pro tuto ulici je provizorně přepojeno vzduchem. V rámci výměny kabelového vedení by bylo vhodné vyměnit i sloupy VO, v horní části ulice přeložit sloupy na vhodnější místo. V křižovatce ul. Malá Česká s ul. Tyršova je potřeba vybudovat zapínací skříň a propojit stávající kabelové vedení s ulicí Tyršova pro zokruhování sítě v případě potřeby, které je napojené na RVO v ul. Brněnská.

Zpracování PD: 27.830 Kč
Realizace akce: 600.000 Kč
Termín zahájení stavebních prací: říjen 2018

Mostek přes Kuřimku propojuje ulici Pod Zárubou a ulici Na Zahrádkách. Tento úsek místní komunikace je nedostatečně osvětlen. Předběžně je po každé straně mostku navržen jeden sloup VO.
Zpracování PD: 11.495 Kč

Kapacita kabelového vedení VO v ul. Blanenská, na kterou je také připojeno Wellness, je vyčerpána. Proto, abychom mohli připojit VO celého sportovního areálu, je nutné posílit napájení v ul. Blanenská. K tomuto bylo možné přistoupit teprve poté, co E.ON vybudoval v roce 2017 novou trafostanici v křižovatce ulic Blanenská a K AMP. Vedle trafostanice bude postaven nový připojovací pilíř VO, ze kterého bude propojeno stávající vedení ještě s rezervou pro budoucí připojení mimoúrovňové křižovatky Blanenská I/43.
Zpracování PD: 12.100 Kč


35

35,4

35,4

 
35,2

35,2

 
35,1

35,1

 
35,3

35,3

 
35

35

 
35,5

35,5

 
 
2.2.2018 21:18:29 | přečteno 634x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load