Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386 - projekt

16

Stručný popis akce: Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

Fotografie a studie

Termín zahájení: 01/2018

Termín ukončení: 12/2018

Celkové náklady: předpoklad 500 tis. Kč

Podrobné informace

ZM schválilo dne 23. 1. 2018 v rámci „Rekonstrukce komunikace II/386“od jižního okraje Nám. Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim, narovnání komunikace směrem k bloku bytových domů s obchody v přízemí se současným vytvořením přilehlých podélných parkovacích míst. RM následně schválila dne 14. 2. 2018 odlišný postup na zadání zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) se společností IKA BRNO s.r.o., která je zpracovatelem projektové dokumentace navazujícího úseku pro SÚS. Na základě schválení byla vystavena objednávka a probíhají práce na zpracování DUR.


Související usnesení

218/22 - RM č.15

17.05.2022
"Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim" – Dohoda o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o schválení stavebního záměru
schvaluje:
  • uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností z Rozhodnutí o schválení stavebního záměru „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“ se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO 709 32 581.

185/22 - RM č.13

27.04.2022
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim, nám. Osvobození“
schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim, nám. Osvobození“, schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh a jmenuje 2 členy komise
  • a jejich náhradníky dle zápisu.

118/22 - RM č.9

22.03.2022
"Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim" - smlouva o spolupráci
schvaluje:
  • uzavření smlouvy o spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO 70932581 ve věci společného postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“.

62/18 - RM č.5

14.02.2018
„Rekonstrukce komunikace II/386“ - část od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim - odlišný postup na zpracování PD
Schvaluje:
  • odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování DUR k akci „Rekonstrukce komunikace II/386“- část od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim a schvaluje zadání zakázky formou objednávky se společností IKA BRNO s.r.o., Antonínská 549/2, 602 00 Brno za cenu 285.560 Kč s DPH.
  • Termín plnění: 30. 6. 2018 (OI)

16

16,1

16,1

 
16,2

16,2

 
16

16

 
 
2.2.2018 21:24:27 - aktualizováno 18.9.2018 11:10:54 | přečteno 855x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load