Parkoviště Bezručova č.p. 839 - 1116 - projekt a stavba

18

Stručný popis akce: V současné  době se jedná  o zpracování všech stupňů projektové dokumentace. Cílem je dlouhodobě uvažované posílení parkovacích kapacit na rozhraní Bezručovy čtvrti a nám. Osvobození, zejména pro účely obsluhy kulturního domu a okolní obytné zástavby.

Fotografie a studie

Termín zahájení: 01/2018

Termín ukončení: rok 2019 (stavba)

Celkové náklady: předpoklad do 400 tis. Kč (projekt)

Podrobné informace

Zastupitelstvo města dne 23.1.2018 na své schůzi vyčlenilo pro rok 2018 na tuto investiční akci 3.200.000 Kč.
Rada města schválila dne 25. 4. 2018 odlišný postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace (DSP/PDPS) s Projekční a inženýrskou kanceláří Jiří Bajer. Na základě schválení byla vystavena objednávka a v současné době probíhají práce na zpracování DUR. Projekt se snaží minimalizovat rozsah kácení místní zeleně.

18

18,2

18,2

 
18

18

 
18,1

18,1

 
 
2.2.2018 21:23:50 - aktualizováno 18.9.2018 11:33:32 | přečteno 482x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load