Park Havlíčkova - projekt a stavba

52

Stručný popis akce

Fotografie a studie

Termín zahájení: 09/2018

Termín ukončení: 09/2019

Celkové náklady: cca 4.000.000,- Kč

Podrobné informace

V průběhu r. 2017 byly připravovány podmínky pro přemístění skladovacího dvora ze středu města na jeho okraj – do nově vybudovaného skladovacího dvora za areálem TOS. 

Na takto uvolněném veřejném prostranství může vzniknout park, který dosud Kuřim postrádá. Kromě lesoparků v kopcovitém terénu je v Kuřimi pouze jediný park, a to „park Nádražní“. Ten je ale ze všech stran obklopen dopravou (převážně autobusovou).

 Plocha je územní plánem určena pro sportovní vybavení a záměr je tedy v plném souladu s územním plánem. Byla zpracována studie a projektová dokumentace specializovanou projektantkou Ing. Evou Wágnerovou, která má bohaté zkušenosti s tímto typem projektů. Na stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí o umístění stavby.

 Park na Havlíčkové nabízí svou polohou uprostřed města snadnou dostupnost a jeho rovinatý terén uvítají zejména senioři a maminky s kočárky. Součástí parku bude i menší dětské hřiště, jehož dominantní herní prvek „letadlo“ má (spolu s naučnou tabulí) připomínat kuřimského hrdinu, letce R.A.F., Otto Jebáčka. Ten v dětství navštěvoval nedalekou školu. V těsném sousedství sběrného dvora by mělo vzniknout i menší workoutové hřiště (venkovní „posilovna“). V rámci realizace dojde k výstavbě nového dětského hřiště, výsadbu stromů a keřů. Bude založen nový parkový trávník, vybudovány chodníky a osazeny lavičky.

 V Kuřimi jsou v současné době vyhláškou č. 06/2017, O veřejném pořádku, vymezena dvě veřejné prostranství, kde lze provozovat kolotoče, lunaparky a cirkusy. Na ul. Zámecká a právě zde na ul. Havlíčkova. Do budoucna je ale uvažováno s možností upravit a využívat veřejné prostranství mezi Wellness Kuřim, poliklinikou a parkovištěm před sportovní halou. Jedná se o území, ve kterém se nyní buduje nová dopravní infrastruktura pro sportovní areál a v sousedství nové obchodní centrum Kaufland.   

 

52

52,3

52,3

 
52

52

 
52,1

52,1

 
52,2

52,2

 
 
2.2.2018 21:11:00 | přečteno 1365x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load