Okružní křižovatka Podlesí - stavba

19

Stručný popis akce
Realizace okružní křižovatky.

Fotografie a studie

Termín zahájení: rok 2017

Termín ukončení: rok 2018

Celkové náklady: 5 747 124,21 Kč

Podrobné informace

Stavba byla v červnu 2018 zkolaudována


Související usnesení

582/17 - RM č.39

22.11.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - Dodatek č. 2
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0053 na zakázku „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, který spočívá v navýšení ceny díla o 152.111,68 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

523/17 - RM č.34

11.10.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - řešení inženýrských sítí
Schvaluje:
 • výměnu inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) v úseku stavby „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“, kterou provádí společnost STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, dle varianty A bez jednotné kanalizace.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

525/17 - RM č.34

11.10.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - Dodatek č. 1
Souhlasí:
 • s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0053 na zakázku „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, který spočívá v navýšení ceny díla o 646.421,62 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2017 z důvodu dle zápisu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

262/17 - RM č.17

23.05.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí - schválení smlouvy s EON na přeložku
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy na realizaci překládky zařízení distribuční soustavy pro Okružní křižovatku a autobusovou zastávku v Kuřimi - Podlesí se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 215/6, České Budějovice 7, 370 01, IČ 28085400.
 • Termín plnění: 30. 12. 2017 (OI)

235/17 - RM č.16

10.05.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí – schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických komunikací
Schvaluje:
 • uzavření smlouvy na realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro Okružní křižovatku a autobusovou zastávku v Kuřimi - Podlesí se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063.
 • Termín plnění: 30. 6. 2017 (OI)

192/17 - RM č.14

26.04.2017
Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí, zahájení VŘ
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou.
 • Termín plnění: 31. 5. 2017 (OI)

19

19,3

19,3

 
19,2

19,2

 
19,1

19,1

 
19

19

 
 
2.2.2018 21:23:29 | přečteno 1031x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load