Dětské brouzdaliště - letní koupaliště - projekt a stavba

14

Stručný popis akce

Vzhledem k častým poruchám stávajícího brouzdaliště se v areálu letního koupaliště počítá s vybudováním nového brouzdaliště na nové pozici, a to v rámci jedné společné čisté zóny s hlavním bazénem. Zároveň se tak vytvoří i prostor pro budoucí rozvoj areálu Wellness Kuřim (připravuje se studie „Saunový svět“ v přístavbě objektu Wellness Kuřim – v místě současné terasy restaurace a dětského brouzdaliště).

Fotografie a studie

Termín zahájení: 01/2018

Termín ukončení: 12/2018

Celkové náklady: 700 000,-Kč

Podrobné informace

Zastupitelstvo města Kuřim v minulém roce schválilo usnesením č. 1138/2017 akci Přeložka VN v areálu letního koupaliště, která podmiňuje stavbu nového brouzdaliště.

Smluvní cena  na provedení přeložky fy E.ON činí 604 412,- Kč (přeložky rozvodných zařízení nepodléhají DPH). První splátka ve výši 15% z předpokládaných nákladů, tj. 91 000 Kč byla zaplacena v roce 2017, druhá splátka bude hrazena po zpracování projektové dokumentace, poslední splátka bude hrazena po realizaci. Tzn. druhá splátka a vyúčtování provedených prací bude uhrazeno v roce 2018. Současně bude v tomto roce probíhat předprojektová a projektová příprava stavby nového brouzdaliště a v roce 2019 předpokládáme realizaci stavby.

 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. DPH na r. 2018 činí 700 000,- Kč

Z toho:

a) doplatek za přeložku VN včetně rezervy na nepředvídané práce 539 000,- Kč 

b) náklady na předprojektovou a projektovou přípravu brouzdaliště 161 000,- Kč 

14 dětské brouzdaliště

14,1

14,1

 
14,2

14,2

 
14

14

 
14,3

14,3

 
 
2.2.2018 21:25:11 | přečteno 995x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load