Cyklostezka Kuřim - Lipůvka

Cyklostezka Kuřim   Lipůvka

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0003955


IROP CZ RO B C RGB

Stručný popis akce

Jedná se o cyklostezku vedenou částečně po stávajících místních komunikacích v Kuřimi a o navazující cyklostezku, která bude vedena v krátkém úseku v přidruženém dopravním prostoru místní komunikace a v převážné délce jako samostatná cyklostezka.

Fotografie a studie

Zhotovitel projektové dokumentace Cyklostezka Kuřim-Lipůvka: 
HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno

Zhotovitel stavby
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha

Termín zahájení realizace stavby: 06/2018

Termín ukončení realizace stavby: 12/2018

Celkové náklady stavby: dle SoD 27.560.436,- Kč vč. DPH

Podrobné informace

Cyklostezka bude dvoupruhová obousměrná se šířkou zpevnění 2,5 – 3,75 m.

Dne 14. 9. 2017 nabylo právní moci stavební povolení s č. j. MK/12597/17/OD.

Podali jsme žádost o dotaci do programu ITI a obdrželi jsme registraci akce. 

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na základě zhodnocení získaných nabídek byla vybrána společnosti EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno. s nejvhodnější nabídkou.

Dne 15.6.2018 bylo zhotoviteli předáno staveniště. Stavba probíhá v úseku Blanenská (SO 104), směr Lipůvka za areálem TOS (SO 102, SO 103).

53

53,1

53,1

 
53,2

53,2

 
53,4

53,4

 
53,3

53,3

 
53

53

 
Cyklostezka Kuřim   Lipůvka

Cyklostezka Kuřim Lipůvka

 
 
2.2.2018 21:10:39 - aktualizováno 29.8.2018 16:40:21 | přečteno 1903x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load