Veřejné osvětlení Luční – projekt + stavba

Akce je vyvolaná přeložkou kabelů NN fy E.ON ze vzdušného vedení do země. Současně projekt řeší celkovou rekonstrukci VO v ul. Luční – přemístění několika sloupů VO umístěných v oplocených soukromých pozemcích, propojení s osvětlením nové zástavby na ul. Luční a zaokruhování s kabely VO v ul. Tišnovská. Část VO, které jde v souběhu s NN, se provedla přípoloží ke kabelům NN v r. 2016, větší část stavby byl dokončen v červenci 2017.

Předpokládané náklady 800 000 Kč.


Související usnesení

1117/16 - ZM č.6

06.09.2016
VO ul. Luční – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Schvaluje:
  • zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kuřim spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat podzemní kabelové rozvody ke stavbě „Kuřim, ul. Luční - obnova veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 432/2 v k. ú. a obci Kuřim, který vlastní povinný ze služebnosti - Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč, na dobu určitou - na dobu existence inženýrské sítě. Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
  • Termín plněné: 31. 12. 2018 (OI)
17.2.2017 15:20:59 - aktualizováno 12.7.2017 17:42:09 | přečteno 713x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load