Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru – projekt

- Vodovodní řad DN 80 z roku 1963 v celé délce 288m (od ul. Legionářská po ul. Luční);

- investice podmíněna rozšiřující se průmyslovou zónou v ul. Tišnovská a spoluúčastí investora průmyslové zóny, spol. STEINEX;

- zvětšení profilu vodovodního řadu na DN 150 LI v celé délce 288m (od ul. Legionářská po ul. Luční);

- výměna všech vodovodních přípojek, a to vzhledem k jejich materiálu, stáří a technickému stavu.

- trasa vodovodního řadu vedena ve stávající trase. 

Přílohy:

PD (DUR , DSP, DPS) "ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu" byla odevzdána v září 2017. Nyní probíhá uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s JMK, tato smlouva je potřeba k vydání územního rozhodnutí.

PD (DUR) "ul. Úvoz - obnova uličního prostoru" byla pozastavena v říjnu 2017, a to po projednání s občany ulice.


Související usnesení

287/18 - RM č.19

30.05.2018
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ (realizace) a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 588/70, 621 00 Brno, IČ 41601645, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 4.966.112 Kč bez DPH, tj. 6.008.996 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

215/18 - RM č.13

25.04.2018
Ulice Úvoz - obnova uličního prostoru
Schvaluje:
  • v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a dále schvaluje uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace akce „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ se společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 60705981, za celkovou cenu 114.000 Kč bez DPH (85.000 Kč oprava komunikace + 29.000 Kč svody), t.j. 137.940 Kč vč. DPH v rámci investiční akce "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru".
  • Termín plnění: 31. 5. 2017 (OI)

182/18 - RM č.10

10.04.2018
Zahájení zadávacího řízení na stavební práce „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“
Schvaluje:
  • zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
  • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2020D0117  |  rok: 2021

Kupní smlouva

Typ smlouvy:Kupní
Odbor:OMP
Zpracoval:Ing. Vladimíra Fidrmucová
Hodnota:5 950 Kč
Hodnota s DPH:5 950 Kč
Datum účinnosti:4.2.2021
Smluvní strany:Jana Suchá a Martin Suchý

Soubory ke stažení:

17.2.2017 14:53:57 - aktualizováno 23.2.2017 10:02:02 | přečteno 575x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load