Rekonstrukce střelnice – projekt a stavba

V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci střelnice. Po obdržení všech potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy byla podána žádost o stavební povolení, které bylo vydáno dne 4.7.2017. Po ukončení výběrové řízení na dodavatele stavebních prací byla dne 27.9.2017 podepsána smlouva s vybraným dodavatelem. Dne 4.10.2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli a byly zahájeny stavební práce na demolici stávajícího dřevěného přístřešku střelnice. Byla vybudována nová opěrná zeď v přední části pozemku, probíhaly práce na srovnávání terénu výstřelného prostoru a odtěžování skály v zadní části pozemku. Následně byla vybetonována základová deska přístřešku a v současné době se realizuje vlastní dřevostavba. 


Související usnesení

429/18 - RM č.26

21.08.2018
Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm,[Osobní údaj odstraněn] 666 02 Předklášteří, IČ 42314542.
 • Termín plnění: 31. 8. 2018 (OI)

346/18 - RM č.23

11.07.2018
Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm[Osobní údaj odstraněn]666 02 Předklášteří,[Osobní údaj odstraněn]IČ 42314542, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění do 31. 8. 2018.
 • Termín plnění: 31. 7. 2018 (OI)

257/18 - RM č.18

22.05.2018
Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění zhotovitele.
 • Termín plnění: 31. 5. 2018 (OI)

186/18 - RM č.11

16.04.2018
Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, se sídlem [Osobní údaj odstraněn], 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, kterým se navyšuje cena díla na celkovou cenu 4.323.961,03 Kč vč. DPH.
 • Termín plnění: 30. 4. 2018 (OI)

133/18 - RM č.8

20.03.2018
Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění zhotovitele.
 • Termín plnění: 29. 3. 2018 (OI)

77/18 - RM č.5

14.02.2018
Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Schvaluje:
 • uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, se sídlem Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, kterým se navyšuje cena díla na celkovou cenu 3.160.518,01 Kč bez DPH, tj. 3.824.226,79 Kč včetně DPH.
 • Termín plnění: 29. 3. 2018 (OI)

30/18 - RM č.3

23.01.2018
Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Souhlasí:
 • s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož předmětem je změna termínu plnění zhotovitele.
 • Termín plnění: 31. 1. 2018 (OI)

449/17 - RM č.30

12.09.2017
„Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ - rozhodnutí o přidělení zakázky
Souhlasí:
 • s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Vítězslavem Maloněm, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.318.002,59 Kč s DPH.
 • Termín plnění: 30. 9. 2017 (OI)

402/17 - RM č.26

01.08.2017
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi
Schvaluje:
 • zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení podle návrhu.
 • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2017

smlouva o dílo č. 2017/D/0107

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota:1 915 705 Kč
Hodnota s DPH:2 318 003 Kč
Datum účinnosti:5.10.2017
Smluvní strany:Vítězslav Maloň (42314542)

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.1

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:26.1.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.2

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:1 244 813,- Kč
Hodnota s DPH:1 506 224,- Kč
Datum účinnosti:22.2.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.3

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:28.3.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.4

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:413 004,- Kč
Hodnota s DPH:499 734,- Kč
Datum účinnosti:23.4.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.5

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:29.5.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.6

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Datum účinnosti:24.7.2018

Soubory ke stažení:

č. smlouvy: 2017D0107  |  rok: 2018

Dodatek č.7

Typ smlouvy:O dílo - Investice
Odbor:OI
Zpracoval:Markelová Jana
Hodnota bez DPH:3 573 269,- Kč
Hodnota s DPH:4 323 655,- Kč
Datum účinnosti:11.9.2018

Soubory ke stažení:

  17.2.2017 14:52:31 - aktualizováno 15.1.2018 9:30:14 | přečteno 824x | Jiří

  samospráva

   
  2021 © Město Kuřim
  webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
  Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
  load