Parkoviště u křižovatky ulic U Stadionu a Jungmannova – stavba

Jedná se o využití nevyužívané vyasfaltované plochy (dříve hřiště) k parkování vozidel.

V r. 2016 byla dokončena dokumentace pro ÚR a bylo vydáno ÚR. Stavba má právoplatné stavební povolení. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení fy EUROVIA CS, a.s. Stavba byla zahájena, konec realizace je dle SOD do 30.11.2017.


Související usnesení

530/17 - RM č.35

13.10.2017
Dodatek č. 1 k SOD „Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim“
Schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4. 10. 2017 se zhotovitelem zakázky „Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim“, EUROVIA CS, a.s., ve výši 317.337,33 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 30. 11. 2017 (OI)

522/17 - RM č.34

11.10.2017
Parkoviště na ul. U Stadionu – schválení Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu
Schvaluje:
  • uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu pro stavbu Parkoviště na ul. U Stadionu s Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejnou výzkumnou institucí, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, IČ 48511005.
  • Termín plnění: 31. 10. 2017 (OI)

429/17 - RM č.28

23.08.2017
Parkoviště na ul. U Stadionu - zahájení VŘ
Schvaluje:
  • zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim“ a dále schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD na zhotovitele zakázky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise.
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

287/16 - RM č.16

14.06.2016
Zápis z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 2016
Bere na vědomí:
  • závěry z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 2016 a schvaluje bod 6, 8 a 9 dle zápisu v příloze.
  • Termín plnění: 15. 8. 2016 (OD)

Související smlouvy

č. smlouvy: 2017D0117  |  rok: 2017

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

Typ smlouvy:Ostatní
Odbor:OI
Zpracoval:Bc. Alena Šrámková
Hodnota:5 000 Kč
Hodnota s DPH:5 000 Kč
Datum účinnosti:24.11.2017
Smluvní strany:Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce (48511005)

Soubory ke stažení:

17.2.2017 15:21:28 - aktualizováno 12.7.2017 17:40:22 | přečteno 731x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load