Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace za "obchoďákem" – projekt

- Kanalizace v místní komunikaci z roku cca 1955, dvě její ramena vedou pod suterénem bytových domů;

- nutnost přeložení kanalizace (zrušení obou ramen, nové přepojení do ulice Legionářská);

- nutnost rozsáhlé opravy zbývajících částí, jak výkopem, tak i bezvýkopově vyvložkováním, či robotem;

- koordinace s rekonstrukcí místní obslužné komunikace (výskyt výtluků, špatný spád komunikace). 

Přílohy:

V únoru 2017  RM schválila zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace. 20. 7. 2017 byla podepsána oboustranně smlouva o dílo se spol. DUIS s.r.o., Brno. Projekt je stále projednáván.


Související usnesení

324/21 - RM č.22

18.08.2021
Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ - realizace akce
souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem akce „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s. r. o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky, IČO 41601645, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 5.255.192 Kč bez DPH, tj. 6.358.782,32 Kč vč. DPH.

73/18 - RM č.5

14.02.2018
Zrušení usnesení č. 623/2017 schválené Radou města Kuřimi dne 6. 12. 2017
Ruší:
  • usnesení č. 623/2017 ze dne 6. 12. 2017 ve věci uzavření Dodatku č. 1 akce: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“.
  • Termín plnění: 14. 2. 2018 (OI)

74/18 - RM č.5

14.02.2018
Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0026 na zakázku: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“, se společností DUIS s.r.o., Srbská 1546, 612 00 Brno, IČ 47916311, který zohledňuje změnu rozsahu díla o rekonstrukci kanalizace DN 300 v délce 70 m změnou ceny díla na 446.974 Kč a prodloužením termínu plnění dle přílohy.
  • Termín plnění: 31. 3. 2018 (OI)

623/17 - RM č.40

06.12.2017
Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace - změna rozsahu díla
Schvaluje:
  • uzavření Dodatku č. 1 akce: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“, která zohledňuje změnu rozsahu díla o rekonstrukci kanalizace DN 300 v délce 70 m.
  • Termín plnění: 31. 1. 2018 (OI)

344/17 - RM č.22

27.06.2017
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace
Souhlasí:
  • s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností DUIS, spol. s r.o., Srbská 1546, 612 00 Brno, IČ 447916311, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 299.400 Kč bez DPH, tj. 392.190 Kč vč. DPH.
  • Termín plnění: 31. 7. 2017 (OI)
17.2.2017 14:55:51 - aktualizováno 23.2.2017 9:54:11 | přečteno 552x | Jiří

samospráva

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load