Vynětí ze ZPF za účelem přemístění skladovacích prostor z ul. Havlíčkova do lokality nad TOS

Stavební dvůr
Vynětí části pozemku p. č.2957/2 k.ú. Kuřim (celkem cca 1 500 m2) ze zemědělského půdního fondu bylo prvním krokem, jak z ulice Havlíčkova přestěhovat skladovací dvůr nevyužívaného použitého obecního materiálu  (zbytků stavebních materiálů, nepotřebných kontejnerů, městského mobiliáře) a takto uvolněnou plochu (cca 1 000 m2) ve středu města pak upravit jako veřejné prostranství umožňující širší využití (částečně park a částečně příležitostné zábory pro kolotoče, event. cirkusy, a to dál od RD, než je tomu dnes). Pozemek se nachází v severní části města nad „areálem TOS“.

V roce 2017 byly provedeny zemní práce a byla položena část panelů. Práce budou pokračovat na jaře 2018.


Související usnesení

51/17 - RM č.6

08.02.2017
Novostavba stavebního dvora, ul. Na samotě v Kuřimi, pozemek parc. č. 2957/2 v k. ú. Kuřim
Schvaluje:
  • odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro DSP a inženýrskou činnost (HZS, OŽP, ZPF) k akci „Novostavba stavebního dvora, ul. Na samotě, Kuřim, p. č. 2957/2 v k. ú. Kuřim“ Ing. Petru Řezníčkovi, Hudcova 533/78c, 612 00 Brno za cenu 56.800 Kč včetně DPH.
  • Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)
8.2.2016 15:51:30 - aktualizováno 20.12.2017 10:27:04 | přečteno 924x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load