Cyklostezka Kuřim - Lipůvka

Jedná se o cyklotrasu vedenou částečně po stávajících místních komunikacích v Kuřimi a o navazující cyklostezku, která bude vedena v krátkém úseku v přidruženém dopravním prostoru místní komunikace a v převážné délce jako samostatná cyklostezka.

Cyklostezka bude dvoupruhová obousměrná se šířkou zpevnění 2,5 – 3,75 m.

O dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, bylo požádáno v únoru 2016, čekáme na výsledek hodnocení projektu.

Dne 30. 11. 2015 bylo přerušeno stavební řízení zahájené podáním žádosti dne 25. 11. 2015. Akce je podmíněna dotacemi a finančním podílem obce Lipůvka. Jsou doplněna všechna vyjádření a aktualizována projektová dokumentace.

2. 9. 2016 proběhlo obnovení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Pro žádost o dotace je aktualizován rozpočet a vynětí ze ZPF firmou HBH projekt, s.r.o.

Bylo zažádáno o dotaci na mobiliář (4 odpočívky, odpadkové koše) v rámci programu Přeshraniční spolupráce České republiky – Slovenska 2014-2020.

Dne 26. 10. 2016 bylo vydáno stavební povolení, ale k datu předložení záměru k dotaci nenabylo právní moci, neboť byla vznesena námitka. Jeden z účastníků řízení se odvolal.

29.2.2016 8:19:45 - aktualizováno 20.10.2017 15:05:31 | přečteno 1227x | Jiří

samospráva

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load