Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ztráty a nálezy

ztrata

Níže je uveden seznam nalezených věcí, které byly odevzdány na podatelnu MěÚ Kuřim, nebo na Policii ČR - Obvodní oddělení Kuřim.

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů.
 
Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil.

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli těchto zařízení.
 
Poté, co dojde k oznámení nálezu, obec vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce před budovou MěÚ Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim a elektronicky.
 
Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá obec včetně plodů a užitků  po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.
 
Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
 
Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
 
Od 01.01.2014 MěÚ Kuřim při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie odpadů – rozhodně již nebude možné odevzdat:

- věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, ořechy apod.,
- věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé,
- věci viditelně poškozené, nefunkční elektroniku (televizory, monitory),
- věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná.
 
Dle shora uvedeného obecněji řečeno, nebudou přebírány věci, které již evidentně nemohou posloužit k účelu, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození.
 
O nalezené věci je možné se přihlásit osobně na podatelně Městského úřadu v Kuřimi, tel.: +420 541 422 311, e-mail: vorlova@kurim.cz nebo +420 541 422 340 mrkosova@kurim.cz.
 
Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a předložit průkaz totožnosti. 
 
Pokud v seznamu již chybí položky s pořadovým číslem, znamená to, že nález byl odevzdán právoplatnému majiteli.

č.j. MK/106370/22/OSVV  trekingové jízdní kolo
č.j. MK/73141/21/OSVVgolfový bag
č.j. MK/91001/21/OSVVfinanční hotovost
č.j. MK/99941/21/OSVVfinanční hotovost
č.j. MK/114443/21/OSVVdron
č.j. MK/16943/22/OSVVjízdní kolo
č.j. MK/23100/22/OSVVkoloběžka
č.j. MK/52845/22/OSVVfinanční hotovost
č.j. MK/60314/22/OSVVfinanční hotovost /euro/
č.j. MK/84510/22/OSVVinzulínové pero
č.j. MK/85446/22/OSVVglukometr
č.j. MK/9360/21/OSVVmobilní telefon
č.j. MK/11282/21/OSVVsportovní hodinky
č.j. MK/14254/21/OSVVjízdní kolo
č.j. MK/22644/21/OSVVjízdní kolo
č.j. MK/22645/21/OSVVklíč od vozidla
č.j. MK/59470/21/OSVVjízdní kolo
č.j. MK/66615/21/OSVVpeněženka
č.j. MK/138/21/OSVVmobilní telefon
č.j. MK/1905/21/OSVVprstýnek z bílého zlata
č.j. MK/23922/20/OSVVfinanční hotovost
č.j. MK/6758/20/OSVVhorské jízdní kolo
7.8.2013 10:49:46 - aktualizováno 8.11.2022 10:44:57 | přečteno 9361x | Jiří
load