Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Historie kuřimských škol

Krátké povídání o historii kuřimského školství převzaté ze školských kronik.

Historie kuřimských škol sahá do roku 1820, kdy obec koupila od pana Martina Popka domek č.p. 23. Byla to chalupa krytá šindelem a do roku 1845 měla status obecního domu. Rokem 1845 v něm obec vytvořila školní budovu - nejprve dvoutřídku, od roku 1885 trojtřídku. Jelikož pro tehdejších 308 žáků kapacita školy nedostačovala, učilo se i v domě č.p. 36 a v roce 1873 i na zámku, kde se vyučovalo německy. Roku 1887 byla původní škola přestavěna na čtyřtřídku - zakoupením pozemku ze sousedního domu č.p. 24 a rozšířením o druhé patro. Pětitřídka z ní byla rokem 1895, v roce 1917 šestitřídka a o rok později se o ní píše jako o osmitřídce. Patronát nad školou mělo královské město Brno.

První měšťanská škola byla v Kuřimi zřízena roku 1920 - měla dvě třídy a docházelo do ní 80 žáků. Do roku 1929 se tísnili ve staré obecné škole, v roce 1928 byl položen základní kámen První měšťanské školy na ulici Komenského. Stavba školy byla situována do zalesněného klínu pod kopcem jménem Záruba. Šťastný výběr tohoto místa je ceněn dodnes.

Nová „měšťanka“ byla slavnostně otevřena 1. 10. 1929 a na budovu byl umístěn kovový nápis „MASARYKOVA MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V KUŘIMI“. Vzhledem k modernímu pojetí stavby a vybavení byla škola častým cílem delegací učitelů. Světlé velké třídy s vysouvacími tabulemi, samostatná fyzikální učebna a kreslírna, v přízemí pak prostorná tělocvična a pro dívky kuchyně pro výuku vaření. Chlapci měli k dispozici pro hodiny ručních prací samostatné dílny. Školní zahrada byla vybavena dvěma betonovými jezírky s vodními rostlinami. Podél pískem vysypaných cestiček byla zřízena malá botanická zahrada. Na jejím vybudování měl velkou zásluhu odborný učitel-botanik RNDr. František Šmarda, pracovník ČSAV.

Budova školy pak byla ještě rozšířena v roce 1960 o dvě třídy a šatny. Rekonstruována byla v letech 1991 - 1996.

Postavení nové školy bylo pro město a okolí obrovským pokrokem. V té době zde bylo něco málo přes 500 čísel popisných a a mnohé chalupy měly ještě doškové střechy. Žáky školy byli nejen místní, ale docházely do ní i děti z širokého okolí. Tak například v roce 1934 měla škola 244 žáků z 11 okolních obcí.

(Volně upraveno dle knihy „Kuřim 1226 -1996 od historie k současnosti“ Leoš Prušvic)

K dalšímu rozvoji školství došlo až po 2. světové válce, kdy si prudký průmyslový rozvoj města vyžádal nové pracovníky, nová sídliště pro nové mladé rodiny a tedy i nové školy a školky. O této podstatně mladší historii se zmíním již jen v krátkosti :

1949 - je zřízena Hudební škola - dnešní ZUŠ

1951 - na zámku je zřízen učňovský domov

1953 - je předána do užívání nová škola na Jungmannově ulici s jedenácti třídami a kapacitou 411 žáků. Rozšířena byla roku 1962 o velkou tělocvičnu a kuchyni

1959 - na Jungmannově ulici otevřena mateřská škola

1960 - slavnostní otevření jeslí na ulici Zborovské

1969 - dostavěna MŠ na ulici Otevřené

1975 - dokončena MŠ na ulici Popkově

1989 otevřena 16-ti třídka na Tyršově ulici s kapacitou 640 dětí

13.9.2022 14:12:25 | přečteno 367x | myjj
load