Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Správní poplatky - odbor správní a vnitřních věcí

1. Občanské průkazy

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 30-ti dnů

 

pro občana do 15-ti let

100 Kč

pro občana od 15-ti let

zdarma

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů

 

pro občana do 15-ti let

300 Kč

pro občana od 15-ti let

500 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 

pro občana do 15-ti let

500Kč

pro občana od 15-ti let

1000 Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce

100 Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15-ti let, který nemá trvalý pobyt na území ČR

100 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za občanská průkaz:

- poškozený

100 Kč

- zničený

100 Kč

- ztracený

100 Kč

- odcizený

100 Kč

- za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy

100 Kč

- odblokování elektronické autentizace občanského průkazu

100 Kč

- vydání občanského průkazu z důvodu zápisu titulu, nebo jiných osobních důvodů v době delší, než půl roku před uplynutím platnosti

 

200 Kč

- převzetí občanského průkazu u jiného úřadu s rozšířenou působností na žádost občana

100 Kč

 

2. Cestovní doklady

Vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30-ti dnů:

 

pro občana do 15-ti let

100 Kč

pro občana od 15-ti let

600 Kč

Vydání cestovního pasu ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů

pro občana do 15-ti let

1000 Kč

pro občana od 15-ti let

3000 Kč

Vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 

pro občana do 15-ti let

2000 Kč

pro občana od 15-ti let

6000 Kč

Převzetí cestovního pasu u jiného úřadu s rozšířenou působností na žádost občana

100,- Kč

 

3. Evidence obyvatel

Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na 1 přihlašovacím lístku

/od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let/

 

50 Kč

Poskytnutí údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel

50 Kč

Podání žádosti o zprostředkování kontaktu, za každou osobu

500 Kč

Podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu v žádosti

100 Kč

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR

100 Kč

4. Matrika

Matriční doklady

Vydání prvopisu rodného, oddacího či úmrtního listu

zdarma

Vydání druhopisu rodného, oddacího či úmrtního listu

/za matriční doklad/

 

100 Kč

 

Uzavření manželství

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost

1000 Kč

Příspěvek na služby při konání sňatku na jiném místě než v obřadní síni města Kuřimi1

1000 Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR

2000 Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR

3000 Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

500 Kč

Zprostředkování zápisu narození, uzavření manželství či úmrtí v cizině občana ČR do Zvláštní matriky v Brně

/na základě zápisu v této matrice je vystaven český doklad/

 

zdarma

 

Změna příjmení po rozvodu na příjmení předcházející nebo rodné

Oznámení do 6-ti měsíců po rozvodu manželství

zdarma

 

Změna jména a příjmení

Vydání povolení změny jména nebo příjmení

1000Kč

Za změnu příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

 

100 Kč

 

Matrika - ostatní

Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin

/za každou matriční událost/

 

20 Kč

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice

/za vydání jednoho potvrzení/

 

50 Kč

 

5. Ostatní

Výpis z katastru nemovitostí 2

100 Kč

Výpis z obchodního rejstříku 2

100 Kč

Výpis z živnostenského rejstříku 2

100 Kč

Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

100 Kč

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu (za každý podpis nebo otisk razítka)

 

30 Kč

Ověření opisu nebo kopie listiny (za každou započatou stranu)

 

30 Kč

Obnova přístupu do datové schránky

200 Kč

Konverze dokumentu

(za každou započatou stránku)

 

30 Kč

Zprostředkovaná identifikace

200 Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče

100 Kč

 

Výše poplatků je stanovena na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

1 Výše příspěvku na služby při konání sňatku na jiném místě než v obřadní síni města Kuřimi je stanovena usnesením Rady města Kuřimi č. 566/2009 ze dne 21.10.2009

2 první strana 100 Kč, další 50 Kč

26.2.2021 8:39:36 - aktualizováno 7.1.2022 9:41:28 | přečteno 8011x | Ing. Ivo Trtílek, DiS.
load