Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Elektronická podatelna

e-podatelna_nová

Základní informace...
Možné způsoby podání...
Pravidla potvrzování doručených datových zpráv...
Postup v případě výskytu škodlivého kódu...
Vyřizování dotazů k Elektronické podatelně...
Seznam oprávněných zaměstnanců města...
Základní výčet právních předpisů jimiž se řídí činnost podatelny

Základní informace:

E-podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu.
Městský úřad Kuřim umožňuje občanům učinit podání v elektronické podobě přes tzv. elektronickou podatelnu. Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů..

Možné způsoby podání:

 • prostřednictvím e-mailu na adresu epodatelna@kurim.cz
 • na technickém nosiči dat (CD, DVD, USB Flash disk) podaném poštou nebo osobně na podatelně Městského úřadu Kuřim, Jungmannova 968/75, PSČ 664 34, tel.: 541 422 311
 • při posílání poštou bude technický nosič dat vrácen jen na výslovnou žádost 

  Přijímané formáty datových zpráv:

  Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

  • PDF, verze 1.5 a vyšší,
  • PDF/A, ISO 19005,
  • TXT,
  • RTF,
  • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
  • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
  • XLS/XLSX,
  • ZFO 

  Statické obrazové dokumenty:

  • PNG, ISO/IEC 15948,
  • TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný,
  • JPG/JPEG, ISO/IEC 10918.

  Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

  Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem města. Pokud zpráva bude doručena v úředních hodinách bude odpověď vygenerována tentýž den, v opačném případě nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. 

  Součástí potvrzení o doručení datové zprávy, zasílané na elektronickou adresu, je:

 • datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena,
 • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

  Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla elektronické podatelně doručena.

  Postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt škodlivého kódu:

 • Škodlivým kódem je, podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, chybný formát nebo počítačový program, jež je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.

 • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána. Odesílatel této datové zprávy bude o výskytu škodlivého kódy v datové zprávě informován způsobem a ve lhůtách obdobně,jako v bodu o pravidlech a doručování datových zpráv. viz. výše

  Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu svoboda@kurim.cz nebo jizdny@kurim.cz, případně poštou na adresu městského úřadu.

  Seznam oprávněných zaměstnanců města, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

  Ing. Drago Sukalovský - starosta,
  kvalifikovaný certifikát sériové číslo: 22364600
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 23.03.2021 do 12.04.2022

 • Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo:22062966
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 23.01.2020 do 11.02.2023


  Interní audit:

  Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor, referent správy osobních údajů
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22414267
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 16.06.2021 do 05.07.2024


  Odbor kancelář úřadu:

  Mgr. Alena Životská - tajemnice úřadu,

  kvalifikovaný certifikát sériové číslo: 22722310
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 30.9.2022 do 19.10.2025

  Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo:22113023
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 14.04.2020 do 04.05.2023

  Marek Svoboda - informatik, referent správy osobních údajů
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo:22110572
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 08.04.2020 do 28.04.2023

  Tomáš Stejskal - správce ICT,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22155139
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 19.06.2020 do 09.07.2023

  Petra Glosová - vedoucí sekretariátu personalista,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22364237
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 23.03.2021 do 11.04.2024

  Ing. Pavla Halouzková - asistent kanceláře úřadu,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22525191
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 19.11.2021 do 09.12.2022

  Lucie Kolářová - asistent kanceláře úřadu,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22504897
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 25.10.2021 do 14.11.2022

  Mgr. Jiří Enžl - referent - dopravní přestupky,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22081607
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 20.02.2020 do 11.03.2023

  Bc. Marian Folvarčík - vedoucí oddělení přestupků a agend autoškol,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS sériové číslo: 22306650
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 22.12.2020 do 11.01.2024

  Ing. Milan Prosecký - referent - přestupky,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22629366
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 05.05.2022 do 24.05.2025

  Mgr. Hana Bučková - referent - přestupky,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22111432
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 09.04.2020 do 29.04.2023 

  Bc. Marek Wágner - referent dopravní přestupky,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22126955
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 07.05.2020 do 27.05.2023

  Dana Jedličková - referent dopravní přestupky,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22524269
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 18.11.2021 do 07.12.2024

  Ing. Jana Klašková, Ph.D. - referent dopravní přestupky,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22126204
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 06.05.2020 do 26.05.2023

  Bc. Michal Koláček - referent dopravní přestupky,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22700039
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 02.09.2022 do 21.09.2025

  Mgr. Pavel Matějíček - zkušební komisař řidičů,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22098875
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 19.03.2020 do 08.04.2023

  Mgr. Jan Irein - zkušební komisař řidičů,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22059051
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 20.01.2020 do 08.02.2023


  Odbor správní a vnitřních věcí:

  Mgr. Lenka Krejčová - vedoucí odboru,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22129221
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 12.05.2020 do 01.06.2023

  Zina Hlouchová - referent - evidence obyvatel, matrika,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22123123
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 30.04.2020 do 20.05.2023

  Kateřina Vanková, DiS.- referent - cestovní doklady,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22606131
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 21.01.2020 do 09.02.2023

  Ivana Novotná - referent - občanské průkazy,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS,sériové číslo: 22231548
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 01.10.2020 do 21.10.2023

  Andrea Maršálková - referent - referent - cestovní doklady a občanské průkazy
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS,sériové číslo: 22644763
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 02.06.2022 do 21.06.2025

  Jana Mrkosová - referent - podatelna úřadu,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22156483
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 23.06.2020 do 13.07.2023

  Zita Vorlová - referent - podatelna úřadu,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22192357
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 20.08.2020 do 09.09.2023 


  Odbor majetkoprávní:

  Mgr. Jana Viktorinová- vedoucí odboru
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22225807
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 25.09.2020 do 15.10.2023

  Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22268704
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 05.11.2020 do 25.11.2023


  Odbor finanční:

  Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22209058
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 10.09.2020 do 30.09.2023

  Drahoslava Havlínová - mzdový účetní,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22226778
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 29.09.2020 do 19.10.2023


  Odbor - obecní živnostenský úřad:

  Ing. Lenka Blechtová - vedoucí odboru,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22085871
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 27.02.2020 do 18.03.2023

  Mgr. Martin Šafář - referent - právník, kontrolor,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22179584
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 29.07.2020 do 18.08.2023


  Odbor stavební a životního prostředí:

  Ing. František Macek - vedoucí odboru,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22189040
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 14.08.2020 do 03.09.2023

  Ing. Jana Lekešová - vedoucí oddělení stavebního,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22125165
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 05.05.2020 do 25.05.2023

  Ing. Martina Gibalová - vedoucí oddělení životního prostředí,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22084278
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 15.02.2020 do 16.03.2023

  Michaela Filková - referent - životní prostředí,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22209034
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 10.09.2020 do 30.09.2023

  Ing. Josef Chylík - referent - životní prostředí,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22655283,
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 20.06.2022 do 09.07.2025


  Odbor sociálních věcí a prevence:

  Bc. Taťána Sojková - vedoucí odboru,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22200014
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 01.09.2020 do 21.09.2023

  Mgr. Aneta Štěpánková - referent - sociální práce,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22130839
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 13.05.2020 do 02.06.2023

  Mgr. Olga Jirovská - referent - sociální práce, kurátor pro dospělé,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22663109
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 30.06.2022 do 19.07.2025

  Mgr. Pavla Cikánková - referent - sociální práce, kurátor pro děti a mládež,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22610268
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 31.03.2022 do 20.04.2023

  Mgr. Novák Radim - krizové řízení,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22100855
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 24.03.2020 do 14.03.2023


  Odbor dopravy:

  Ing. Miloslav Kučka - vedoucí odboru,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22162559
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 01.07.2020 do 21.07.2023 

  Eva Mudroňová - referent - speciální stavební úřad v silničním hospodářství,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22650768
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 13.06.2022 do 02.07.2025

  Dana Babincová - referent - řidičské průkazy,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22262917
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 29.10.2020 do 18.11.2023

  Iveta Váňová - referent - podatelna úřadu,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22227443
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 29.09.2020 do 19.10.2023

  Jitka Jonášová - referent - technik, evidence vozidel,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22050667
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 09.01.2020 do 28.01.2023

  Miroslav Režný - referent - technik, evidence vozidel
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22057078
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 16.01.2020 do 04.02.2023

  Helena Kosková - referent - technik, evidence vozidel,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22697727
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 30.08.2022 do 18.09.2025

  Odbor investiční:

  Stanislav Bartoš - vedoucí odboru,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22227804
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 29.09.2020 do 19.10.2023

  Mgr. Dagmar Montagová - vedoucí oddělení územního plánování a technické infrastruktury,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22124048
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 04.05.2020 do 24.05.2023

  Ing. Vlasta Indrová - referent - územní plánování,
  kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22126980
  vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
  Platnost certifikátu od 07.05.2020 do 27.05.2023


  Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES;
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek;
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
  • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
  • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
  • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
  • vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
  • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů;
  • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek;
  • vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
  6.8.2009 13:19:44 - aktualizováno 13.10.2022 7:43:18 | přečteno 15298x | Bc. Radek Jízdný
  load