Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Elektronická podatelna

e-podatelna_nová

Základní informace...
Možné způsoby podání...
Pravidla potvrzování doručených datových zpráv...
Postup v případě výskytu škodlivého kódu...
Vyřizování dotazů k Elektronické podatelně...
Seznam oprávněných zaměstnanců města...
Základní výčet právních předpisů jimiž se řídí činnost podatelny

Základní informace:

Městský úřad Kuřim umožňuje občanům učinit podání v elektronické podobě přes tzv. elektronickou podatelnu epodatelna@kurim.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 5dhbqi2 . Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Městskému úřadu Kuřim činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

1) Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

2) Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a uveden současně poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát musí být připojen k podání
  nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; takové podání je třeba doplnit písemně nebo ústně do protokolu, nebo potvrdit zaručeným elektronickým podpisem nejpozději do pěti dnů.

3) Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Možné způsoby podání:

 • prostřednictvím e-mailu na adresu epodatelna@kurim.cz
 • na technickém nosiči dat (CD, DVD, USB Flash disk) podaném poštou nebo osobně na podatelně Městského úřadu Kuřim, Jungmannova 968/75, PSČ 664 34, tel.: 541 422 311
 • při posílání poštou bude technický nosič dat vrácen jen na výslovnou žádost 


  Přijímané formáty datových zpráv:

  Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

  • PDF, verze 1.5 a vyšší,
  • PDF/A, ISO 19005,
  • TXT,
  • RTF,
  • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
  • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
  • XLS/XLSX,
  • ZFO 

  Statické obrazové dokumenty:

  • PNG, ISO/IEC 15948,
  • TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný,
  • JPG/JPEG, ISO/IEC 10918.

  Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

  Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem města. Pokud zpráva bude doručena v úředních hodinách bude odpověď vygenerována tentýž den, v opačném případě nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. 

  Součástí potvrzení o doručení datové zprávy, zasílané na elektronickou adresu, je:

 • datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena,
 • charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

  Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla elektronické podatelně doručena.

  Postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt škodlivého kódu:

 • Škodlivým kódem je, podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, chybný formát nebo počítačový program, jež je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.
 • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána. Odesílatel této datové zprávy bude o výskytu škodlivého kódy v datové zprávě informován způsobem a ve lhůtách obdobně,jako v bodu o pravidlech a doručování datových zpráv. viz. výše

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu svoboda@kurim.cz nebo jizdny@kurim.cz, případně poštou na adresu městského úřadu.

Seznam oprávněných zaměstnanců města, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Ing. Drago Sukalovský - starosta,
kvalifikovaný certifikát sériové číslo: 22364600
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 23.03.2021 do 12.04.2022

Mgr. Petr Vodka - 1. místostarosta,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22759543
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 04.11.2022 do 23.11.2025

Interní audit:

Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor, referent správy osobních údajů
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22414267
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 16.06.2021 do 05.07.2024

Odbor kancelář úřadu:

Mgr. Alena Životská - tajemnice úřadu,
kvalifikovaný certifikát sériové číslo: 22722310
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 30.9.2022 do 19.10.2025

Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo:22113023
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 14.04.2020 do 04.05.2023

Marek Svoboda - informatik, referent správy osobních údajů
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo:22808271
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 19.12.2022 do 07.01.2026

Tomáš Stejskal - správce ICT,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22155139
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 19.06.2020 do 09.07.2023

Petra Glosová - vedoucí sekretariátu personalista,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22364237
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 23.03.2021 do 11.04.2024

Ing. Pavla Halouzková - asistent kanceláře úřadu,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22772669
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 16.11.2022 do 05.12.2025

Lucie Kolářová - asistent kanceláře úřadu,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22745323
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 24.10.2022 do 12.11.2025

Mgr. Jiří Enžl - referent - dopravní přestupky,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22855475
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 22.02.2023 do 13.03.2026

Bc. Marian Folvarčík - vedoucí oddělení přestupků a agend autoškol,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS sériové číslo: 22306650
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 22.12.2020 do 11.01.2024

Ing. Milan Prosecký - referent - přestupky,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22629366
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 05.05.2022 do 24.05.2025

Mgr. Hana Bučková - referent - přestupky,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22111432
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 09.04.2020 do 29.04.2023 

Bc. Marek Wágner - referent dopravní přestupky,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22126955
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 07.05.2020 do 27.05.2023

Dana Jedličková - referent dopravní přestupky,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22524269
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 18.11.2021 do 07.12.2024

Ing. Jana Klašková, Ph.D. - referent dopravní přestupky,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22126204
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 06.05.2020 do 26.05.2023

Bc. Michal Koláček - referent dopravní přestupky,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22700039
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od02.09.2022 do 21.09.2025

Mgr. Pavel Matějíček - zkušební komisař řidičů,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22098875
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 19.03.2020 do 08.04.2023

Mgr. Jan Irein - zkušební komisař řidičů,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22832043
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 19.01.2023 do 08.02.2024

Odbor správní a vnitřních věcí:

Mgr. Lenka Krejčová - vedoucí odboru,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22129221
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 12.05.2020 do 01.06.2023

Zina Hlouchová - referent - evidence obyvatel, matrika,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22123123
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 30.04.2020 do 20.05.2023

Kateřina Vanková, DiS.- referent - cestovní doklady,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22835420
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 24.01.2023 do 12.02.2026

Ivana Novotná - referent - občanské průkazy,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS,sériové číslo: 22231548
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 01.10.2020 do 21.10.2023

Andrea Maršálková - referent - referent - cestovní doklady a občanské průkazy
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS,sériové číslo: 22644763
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 02.06.2022 do 21.06.2025

Jana Mrkosová - referent - podatelna úřadu,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22156483
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 23.06.2020 do 13.07.2023

Zita Vorlová - referent - podatelna úřadu,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22192357
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 20.08.2020 do 09.09.2023 

Odbor majetkoprávní:

Mgr. Jana Viktorinová- vedoucí odboru
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22809005
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 19.12.2022 do 15.10.2023

Ing. Vladimíra Fidrmucová - referent - pozemky,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22800503
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 12.12.2022 do 25.11.2023

Odbor finanční:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22797679
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 08.12.2022 do 30.09.2023

Drahoslava Havlínová - mzdový účetní,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22226778
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 29.09.2020 do 19.10.2023

Odbor - obecní živnostenský úřad:

Ing. Lenka Blechtová - vedoucí odboru,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22861444
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 02.03.2023 do 21.03.2026

Mgr. Martin Šafář - referent - právník, kontrolor,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22800878
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 12.12.2022 do 18.08.2023

Odbor stavební a životního prostředí:

Ing. František Macek - vedoucí odboru,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22800813
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 12.12.2022 do 03.09.2023

Ing. Jana Lekešová - vedoucí oddělení stavebního,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22796030
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 07.12.2020 do 25.05.2023

Ing. Martina Gibalová - vedoucí oddělení životního prostředí,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22861900
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 03.03.2023 do 22.03.2026

Michaela Filková - referent - životní prostředí,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22209034
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 10.09.2020 do 30.09.2023

Ing. Josef Chylík - referent - životní prostředí,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo:22655283,
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 20.06.2022 do 09.07.2025

Odbor sociálních věcí a prevence:

Bc. Taťána Sojková - vedoucí odboru,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22794117
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 06.12.2022 do 21.09.2023

Mgr. Aneta Štěpánková - referent - sociální práce,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22800553
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 12.12.2022 do 02.06.2023

Mgr. Olga Jirovská - referent - sociální práce, kurátor pro dospělé,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22663109
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 30.06.2022 do 19.07.2025

Mgr. Pavla Cikánková - referent - sociální práce, kurátor pro děti a mládež,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo:22610268
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 31.03.2022 do 20.04.2023

Mgr. Novák Radim - krizové řízení,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22808114
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 19.12.2022 do 13.04.2023

Odbor dopravy:

Ing. Miloslav Kučka - vedoucí odboru,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22162559
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 01.07.2020 do 21.07.2023 

Eva Mudroňová - referent - speciální stavební úřad v silničním hospodářství,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22650768
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 13.06.2022 do 02.07.2025

Dana Babincová - referent - řidičské průkazy,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22262917
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 29.10.2020 do 18.11.2023

Iveta Váňová - referent - podatelna úřadu,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22227443
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 29.09.2020 do 19.10.2023

Jitka Jonášová - referent - technik, evidence vozidel,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22829869
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 17.01.2023 do 06.02.2024

Miroslav Režný - referent - technik, evidence vozidel
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22832898
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 20.01.2023 do 08.02.2026

Helena Kosková - referent - technik, evidence vozidel,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22697727
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 30.08.2022 do 18.09.2025

Odbor investiční:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22227804
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 29.09.2020 do 19.10.2023

Mgr. Dagmar Montagová - vedoucí oddělení územního plánování a technické infrastruktury,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22788241
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 04.05.2020 do 24.05.2023

Ing. Vlasta Indrová - referent - územní plánování,
kvalifikovaný certifikát dle normy eIDAS, sériové číslo: 22793131
vydaný certifikační autoritou PostSignum QCA, Česká pošta, s.p.
Platnost certifikátu od 06.12.2022 do 27.05.2023


Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES;
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek;
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů;
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek;
 • vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
6.8.2009 13:19:44 - aktualizováno 8.2.2023 14:25:09 | přečteno 15544x | Bc. Radek Jízdný
load