Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rychlostní komunikace R43

R43

Zde budou uveřejňovány materiály související s plánovanou výstavbou rychlostní komunikace R43.


ikona souboruStudie R43 Knínice - Malhostovice
ikona souboruVideo-studie R43 Knínice - Malhostovice 15 km - 22,5 km

Komparativní studie propojení - definice variant
ikona souboruA 0 zprava uvod
ikona souboruA 1 priloha situace varianta sever
ikona souboruA 2 priloha situace varianta jih
ikona souboruB 0 zprava DIP
ikona souboruB 1 priloha intenzity varianta SEVER
ikona souboruB 2 priloha intenzity varianta JIH
ikona souboruB 3 priloha intenzity Kurim 2009
ikona souboruB 4 priloha intenzity Kurim 2030 AvsB
ikona souboruC 0 zprava UP
ikona souboruC 1 priloha koncept UP Kurim
ikona souboruD 0 zprava ZP
ikona souboruE 0 zprava EP
ikona souboruF 0 zprava zaverecna
ikona souboruF 1 souhrnna tabulka


Jižní obchvat - aktualizace technické studie
ikona souboru0 Desky
ikona souboru0 Seznam příloh
ikona souboruA Průvodni zpráva
ikona souboruB01 Situace širších dopravních vztahů
ikona souboruB02 Koordinační situace
ikona souboruB03 Podélný profil hlavní trasy
ikona souboruB04.1 Vzorové příčné řezy
ikona souboruB04.2 Vzorové příčné řezy
ikona souboruB05 Charakteristické příčné řezy
ikona souboruB06 Mimoúrovňová křižovatka Česká
ikona souboruB06.1 Situace MÚK Česká - varianta 1
ikona souboruB06.2 Podélné profily - varianta 1
ikona souboruB06.3 Charakteristické příčné řezy - varianta 1
ikona souboruB06.4 Situace MÚK Česká - varianta 2
ikona souboruB06.5 Podélné profily - varianta 2
ikona souboruB06.6 Charakteristické příčné řezy - varianta 2
ikona souboruB06.7 Vzorové příčné řezy
ikona souboruB07 Mimoúrovňová křižovatka Kuřim
ikona souboruB07.1 Situace MÚK Kuřim
ikona souboruB07.2.2 Podélné profily MÚK Kuřim
ikona souboruB07.3 Charakteristické příčné řezy
ikona souboruB07.4 Vzorové příčné řezy
ikona souboruB08 Schémata mostních objektů
ikona souboruB09 Odhad nákladů
ikona souboruC01 Dopravně inženýrské údaje


Rozptylová studie:
ikona souboruRozptylová studie - EMPLA AG, spol. s.r.o. Hradec Králové
ikona souboruznázornění varianty SEVER příloha č 1
ikona souboruznázornění varianty JIH příloha č 1
ikona souboruznázornění sítě příloha č 1
ikona souboruvýpočtové body příloha č 1
ikona souboruPříloha č 2 větrná růžice
ikona souboruPříloha č 3 benzen
ikona souboruPříloha č 3 benzen tabulky
ikona souboruPříloha č 4 NO2
ikona souboruPříloha č 4 NO2 tabulky
ikona souboruPříloha č 5 PM10
ikona souboruPříloha č 5 PM10 tabulky
ikona souboruPříloha č 6 izolinie NO2 hodina
ikona souboruPříloha č 6 izolinie NO2 rok
ikona souboruPříloha č 6 izolinie PM10 den
ikona souboruPříloha č 6 izolinie PM10 rok
ikona souboruPříloha č 6 izolinie

Hluková studie:
ikona souboruHluková studie, Obchvat Kuřimi - EMPLA AG, spol. s.r.o. Hradec Králové
ikona souborudoc, obrázek se otevře v novém okněikona souboruPřílohy k hlukové studii, Obchvat Kuřimi

Dopravní model města Kuřimi - prosinec 2009 - DHV CR, spol. s.r.o.
ikona souboruZpráva průzkum Kuřim
ikona souboruZpráva model Kuřim
ikona souboruVýsledky průzkumu
ikona souborutab 1
ikona souborutab 2
ikona souborutab 3
ikona souborutab 4
ikona souborutab 5
ikona souborutab 6
ikona souboruKuřim 2009 24h
ikona souboruKuřim 2009 Tranzit 24h
ikona souboruKuřim J 2030 24h
ikona souboruKuřim S 2030 24h
ikona souboruSrovnání DHV VUT RSD

Jižní obchvat - studie 2008 - HBH Projekt spol. s.r.o. - var. I
ikona souboruPruvodní zpráva
ikona souboru01 Přehledná situace
ikona souboru02 Koordinační situace
ikona souboru03 Podelný profil
ikona souboru04 Vzorové příčné řezy
ikona souboru05 Charakteristické přičné řezy
ikona souboru06 1 Přelozky Podelné profily
ikona souboru06 2 Přeložky Vzorové příčné řezy
ikona souboru06 3 Přeložky Charakteristické příčné řezy
ikona souboru07 1 1 MUK Česká Situace
ikona souboru07 1 2 MUK Křrim Situace
ikona souboru07 1 3 MUK Čebín Situace
ikona souboru07 2 1 MUK Česka Podelné profily
ikona souboru07 2 2 MUK Kuřim Podelné profily
ikona souboru07 2 3 MUK Čebin Podelné profily
ikona souboru07 3 Křižovatky Vzorové pričné řezy
ikona souboru07 4 1 MUK Česká
ikona souboru07 4 2 MUK Kuřim
ikona souboru07 4 3 MUK Čebín
ikona souboru08 Schemata mostních objektů
ikona souboru09 Odhad stavebních nákladů
ikona souboru10 Tunel Kuřim
ikona souboruC Dopravně inženýrské údaje
ikona souboruD Zeměměřičské podklady

Studie vlivů variantního řešení obchvatu města Kuřimi (Ing. Boleslav Jelínek - červenec 2009)
ikona souboruStudie vlivů variantního řešení

Jižní obchvat - studie 2010 - HBH Projekt spol. s.r.o. - var. II
ikona souboruKuřim jih varianta 2

Silnice I/43 - Česká - Kuřim - Alternativní trasa pro hodnocení EIA:
ikona souboruA Průvodní zpráva
ikona souboruB 5 Schémata mostních objektů

10.5.2010 10:34:02 - aktualizováno 16.12.2014 8:51:26 | přečteno 11054x | Jiří
load