Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Aktuality v dopravě

Aktuální informace týkající se dopravy

Příspěvek na autobusovou dopravu pro občany starší 70ti let

Od 1. ledna 2017 město Kuřim přispívá na veřejnou autobusovou dopravu po Kuřimi všem občanům města ve věku 70 let a více.

Příspěvek schválilo zastupitelstvo města s následujícími podmínkami:

 • podpora je určena všem osobám starším 70 let včetně, kteří si zakoupí roční úsekovou jízdenku dle tarifu IDS JmK pro důchodce, umožňující cestování autobusovými linkami integrovaného dopravního systému (IDS) po městě Kuřim,

 • podpora je ve výši 50 % z ceny roční jízdenky pro mimobrněnské zóny – 1 úsek podle tarifu IDS JmK (cena této jízdenky je pro rok 2017 stanovena na 1860 Kč, výše příspěvku je tedy 930 Kč),

 • příspěvek bude vyplacen všem žadatelům, kteří se prokáží během roku 2017 zakoupenou roční úsekovou jízdenkou na jízdy po Kuřimi.

Způsob proplacení příspěvku:

 • držitel jízdenky nebo jím pověřená osoba se prokáže zakoupenou roční jízdenkou a občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti na podatelně městského úřadu Kuřim (v přízemí) a s pracovnicemi podatelny vyplní žádost o příspěvek,

 • pokud bude žadatel zastoupen jinou osobou, musí být tato osoba vybavena úředně neověřenou plnou mocí (formulář plné moci je přílohou tohoto dopisu),

 • žádost bude pracovnicemi podatelny ověřena a žadatel obdrží pokladní doklad,

 • po předložení pokladního dokladu a dokladu totožnosti bude příspěvek proplacen v hotovosti na pokladně města (1. patro).

  Komu se zakoupení roční jízdenky s příspěvkem 50 % vyplatí?

  Každému, kdo cestuje po Kuřimi alespoň jednou týdně tam a zpět. Jednorázová úseková jízdenka na cestu po Kuřimi stojí 10 Kč. Pokud cestujeme tam a zpět, zaplatíme za jednu cestu 20 Kč. Pokud takto cestujeme alespoň jednou týdně, zaplatíme za rok na jednorázovém jízdném 1040 Kč. Za roční jízdenku zaplatíme 1860 Kč, příspěvek města je 930 Kč, náklady na roční jízdenku pro držitele je tedy 930 Kč (proti 1040 Kč při jednorázovém jízdném). Pokud cestujeme častěji, je úspora odpovídajícím způsobem vyšší.

  Kde lze zakoupit roční předplatnou jízdenku a co je k tomu potřeba?

  Roční předplatnou jízdenku pro 1 úsek v tarifu pro důchodce lze v Kuřimi zakoupit na pokladnách vlakového nádraží. Pro její vydání je nutné mít platný průkaz (průkaz lze rovněž vyřídit na vlakovém nádraží, je nutné mít fotografii a doklad totožnosti). Jízdenka platí 12 měsíců od dne vydání, je tedy možné zakoupit ji a požádat o příspěvek kdykoliv během roku.

  Přejeme Vám hodně šťastných cest po Kuřimi s roční předplatnou jízdenkou.

   V Kuřimi 15. 12. 2016 Mgr. Ing.  Drago Sukalovský, starosta města

 • ikona souboruPříspěvek na jízdné - plná mocInformace týkající se hlučnosti silniční dopravy

ikona souboruKHS JMK povolení k provozu silnic II. třídy v Kuřimi do 30.6.2015

ikona souboruKHS JMK sdělení k žádosti o informaci dle zákona č. 123-1998 o právu na informace o ŽP k problematice dopravy na silnicích II.třídy

ikona souboruSUS JMK žádost o časově omezené provozování nadlimitního zdroje hluku v Kuřimi

Průzkum dopravy v ul. Pod Vinohrady a Havlíčkova

ikona souboruDopravní průzkum Kuřim - celková zpráva

Průzkum o dopravním chování cestujících v Brně

plakat a4 final, obrázek se otevře v novém okně

ikona souboruTisková zpráva - Jak cestujeme do Brna a v Brně?

12.12.2010 16:55:43 - aktualizováno 16.12.2016 10:54:54 | přečteno 6916x | krcma.s
load