Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Czech POINT

Logo CzechPOINT - new

VÝPISOVÉ AGENDY

 1. Výpis z Katastru nemovitostí /veřejná evidence/
 2. Výpis snímku z katastrální mapy /veřejná evidence/
 3. Výpis z Rejstříku trestů /neveřejná evidence/
 4. Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby /veřejná evidence/
 5. Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností) /veřejná evidence/
 6. Výpis z Živnostenského rejstříku /veřejná evidence/
 7. Výpis bodového hodnocení řidiče /neveřejná evidence/
 8. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů /veřejná evidence/
 9. Výpis z Insolvenčního rejstříku /veřejná evidence/
 10. PODACÍ AGENDY

 11. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 12. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 13. Zprostředkovaná identifikace
 14. Datové schránky
 15. Základní registry
 16. Konverze dokumentů
 17. Vnitřní Czech POINT

Co je to Czech POINT:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Ověřený výstup je zpracován na počkání a vydán po zaplacení správního poplatku na pokladně Městského úřadu.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Co Vám Czech POINT nabízí:

1. Výpis z Katastru nemovitostí České republiky

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Co potřebujete vědět:

 • Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
 • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
 • O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, a to v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Co dostanete:

 • Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

2. Výpis snímku z katastrální mapy nemovitostí České republiky

O výpis snímku z katastrální mapy nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě:

 • parcelního čísla, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu,
 • číslo popisné nebo číslo evidenční jedná-li se o stavbu. 

Co potřebujete vědět:

 • Pokud žadatel žádá výpis podle parcely, musí znát katastrální území a parcelní číslo.
 • Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a číslo popisné nebo evidenční požadované nemovitosti.

Co dostanete:

 • ověřený snímek katastrální mapy v jakémkoli katastrálním území v České republice.

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za výpis.

Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

3. Výpis z Rejstříků trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti.
Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT.
V tomto případě se platí správní poplatek úřadu v hodnotě 100,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

Co potřebujete:

 • Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas - občan ČR), povolení k pobytu cizince, vízový štítek cizince, pobytový štítek cizince nebo jiný doklad cizince.
 • V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

Co dostanete:

 • Výpis z rejstříku trestů

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za výpis (bez ohledu na to kolik má stran)

Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

4. Výpis z Rejstříků trestů právnické osoby

Z této evidence je vydáván výpis z Rejstříku trestů právnické osoby. Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, nelze vydat výpis na počkání. Žadatel se může obrátit přímo na Rejstřík trestů, Soudní 140 66, Praha 4.

Co potřebujete:

 • Výpis lze požadovat na základě znalosti obchodní organizace.
Kolik to bude stát:
 • Správní poplatek za vydání výpisu je ve max. výši 100 Kč,- za první stranu a za každou následující max. 50,- Kč.

Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

5. Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)

O výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností) České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti obchodní organizace.

Co potřebujete:

 • identifikační číslo organizace (IČ)

Co dostanete:

 • Úplný výstup z veřejného rejstříku

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

6. Výpis z Živnostenského rejstříku České republiky

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti obchodní organizace.

Co potřebujete:

 • identifikační číslo organizace (IČ)

Co dostanete:

 • Úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

7. Výpis bodového hodnocení řidiče

Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení.
Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Co potřebujete:

 • Občanský průkaz nebo cestovní pas s přiděleným rodným číslem (občan ČR), povolení k pobytu cizince, vízový štítek cizince, pobytový štítek cizince nebo jiný doklad cizince, pro upřesnění je vhodné mít s sebou i nepovinné číslo řidičského průkazu.
V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

Co dostanete:

 • Výpis bodového hodnocení řidiče, tzv. stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení)

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

8. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv.

Co potřebujete:

 • Identifikační číslo organizace

Co dostanete:

 • Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

9. Výpis z Insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je dalším informačním systémem veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Co je to insolvenční rejstřík?
Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Co potřebujete:

 • identifikační číslo organizace (IČ) nebo
 •  osobní údaje (konkrétní osoba)

Co dostanete, pracovník kontaktního místa může provést:

 • výstup z insolvenčního rejstříku

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:
Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

Od 1. ledna 2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.
Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Podrobnější informací o problematice autovraků na http://www.cenia.cz v sekci Odpadové hospodářství.

Co potřebujete:
 • Identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace, 
 • identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.
Co dostanete, pracovník kontaktního místa může provést:
 • Registraci a vydání přístupových údajů do MA ISOH
 • Změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům 
 • Vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům
Kolik to bude stát:
 • 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí


11. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jedná se o:

 • ohlášení živnosti
 • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
 • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.
Podání lze provést jedním z následujících postupů:
 1. Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.
 2. Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

Kolik to bude stát:

 • správní poplatek činí 50,- Kč za přijetí podání, další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán.
 • Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

  Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
  tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

  Zprostředkovaná identifikace je způsob identifikace, kdy na žádost provede úřední osoba nebo jiná osoba pověřená státem identifikaci klienta a o provedené identifikaci sepíše listinu, která je veřejnou listinou (dále jen Veřejná listina o identifikaci) a obsahuje:
  1. kdo, na čí žádost a pro jaký účel identifikaci provedl,
  2. identifikační údaje osoby, která je identifikována (klient),
  3. osvědčení prohlášení identifikované fyzické osoby, osoby jednající jménem identifikované právnické osoby nebo zástupce identifikované osoby o účelu provedené identifikace a o potvrzení správnosti identifikace, popřípadě o výhradách k provedené identifikaci,
  4. místo a datum sepsání listiny, popřípadě místo a datum, kde a kdy k identifikaci došlo, jsou-li odlišná od místa nebo data sepsání,
  5. podpis toho, kdo provedl identifikaci, otisk jeho úředního razítka a pořadové číslo evidence listin o identifikaci.
  Zprostředkovaná identifikace vyplývá z § 10 zákona 368/2016 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen Zákon).Doklady, které musí s sebou Klient k identifikaci přinést, odpovídají tomu, co je stanoveno v zákoně 368/2016 Sb. Jedná se o následující listiny:
  • průkaz totožnosti,
  • v případě právnických osob doklad potvrzující existenci právnické osoby (většinou v obchodním rejstříku),
  • v případě zmocněnců plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocněnce.
  Kolik to bude stát:
  • 200,- Kč.
  Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

  Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
  tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

  13. Datové schránky

  V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku. Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek.

  Obecné podmínky u agend datových schránek:
  Při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená. V případě, že je zřizována datová schránku pro právnickou osobu na žádost je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen. Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma. Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info

  Agendy ISDS:

  • Žádost o zřízení datové schránky:
  Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů.
  • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost:
  Formulář se použije při potřebě žadatele znepřístupnit datovou schránku dle § 11 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
  • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky:
  Formulář je určen k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.
  • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových:
  V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.
  • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky:
  Prostřednictvím tohoto formuláře lze zjistit stav žádosti o zaslání nových přístupových údajů k datové schránce. Využít jej mohou žadatelé, kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailové adresy a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny. Formulář dokáže najít chybu, vyřešit ji a tím dokončit doručení nových přístupových údajů k datové schránce.
  • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky:
  Formulář slouží pro přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky.
  • Zrušení přístupu pověřené osoby (zrušení osoby):
  Formulář umožňuje smazání oprávněné osoby, která má přístup k datové schránce. Smazáním oprávněné osoby dojde k zneplatnění jejich přístupových údajů.
  • Povolení příjmu poštovních datových zpráv /PZD/:
  Vyplněním formuláře se nastaví datová schránka do speciálního režimu, kdy je možné doručovat komerční datové zprávy do dané datové schránky. Tato služba je na straně ISDS zpoplatněna.
  • Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv /PZD/:
  Podáním formuláře se zruší doručování komerčních zpráv do datové schránky. Je možné pouze komunikovat s orgány veřejné moci.
  • Oznámení o změně statutárního orgánu:
  Pomocí transakce Oznámení o změně statutárního orgánu se k určité datové schránce zneplatní přístupové údaje specifikovanému statutárnímu orgánu – právnické osobě, nebo vedoucímu představiteli OVM.
  Formulář řeší dvě agendy:
   • Zneplatnění oprávněné osoby (zrušení).
   • Zneplatnění oprávněné osoby (zrušení) a současné vytvoření nové oprávněné osoby

  Kolik to bude stát:

  Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

  Kde lze o agendy datových schránek na Městském úřadě Kuřim požádat:

  Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
  tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

  14. Základní registry

  Od 1.7.2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech v pozdějším znění. Základní registry jsou registr obyvatel (ROB), osob (ROS), práv a povinností (RPP) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN).

  Podle § 14 výše zmíněného zákona bude kontaktní místo veřejné správy provádět hned několik agend. Jedná se o výpisové a změnové formuláře. Žadatelem může být fyzická osoba, nebo podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).

  Výpis údajů z registru obyvatel- ROB – neveřejný

  • Obsahuje údaje o fyzických osobách v ČR - o všech občanech, cizincích s povolením k pobytu, cizincích, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo fyzických osobách o nichž jiný právní předpis stanovuje, že mají být v registru obyvatel.

  Výpis údajů z registru osob – ROS

  • Obsahuje údaje o právnických osobách a jejich organizačních složkách, o podnikajících fyzických osobách, zahraničních osobách a jejich organizačních složkách, organizacích s mezinárodním prvkem a organizačních složkách státu.
  • Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny nebo oprávněná osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, lze zažádat o všechny referenční údaje vedené v registru.

  Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registrů osob

  • Žadatel musí být oprávněný zástupce subjektu, jinak se výpis neposkytne!

  Výpis o využití údajů z registrů obyvatel

  • Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROB – „ kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se výpis požaduje.

  Záznam o využití údajů z registru osob

  • Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROS – „ kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se výpis požaduje.

  Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

  • Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec, nebo její zákonný zástupce.
  • Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.

  Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob

  • Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny nebo oprávněná osoba právnické osoby, o níž jsou údaje v registru vedeny.
  • Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.

  Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

  • Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec nebo její zákonný zástupce.
  • Služba umožňuje požádat o poskytnutí údajů třetí osobě nebo tento souhlas posléze odvolat, na základě žádosti budou referenční údaje v žadatelem vymezeném rozsahu poskytnuty jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby.

  Kolik to bude stát:

  Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100,- Kč za první stanu za každou další max. 50,-Kč.

  Kde lze o agendy datových schránek na Městském úřadě Kuřim požádat:

  Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
  tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí
  15. Konverze dokumentů

  Zákonč.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD, USB flash disku, nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD, USB flash disku, nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Dále se autorizovaná konverze dělí podle funkce a to na autorizovanou konverzi na žádost a autorizovanou konverzi z moci úřední.

  Autorizovaná konverze na žádost:
  Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů.

  Autorizovaná konverze z moci úřední:
  Autorizovaná konverze z moci úřední slouží pro vnitřní potřeby úřadu. Zajišťuje převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, tentokráte dokumentů ve vlastnictví úřadů.

  Popis bezpečnostních prvků v konvertovaném dokumentu:
  Při konvertování dokumentů je nutné identifikovat a zaznamenat bezpečnostní prvky, kterými se dokument před převedením vyznačoval. Sledují se následující znaky.

  • plastický text
  • vodoznak
  • reliéfní tisk
  • embossing
  • suchá pečeť
  • reliéfní ražba
  • optický variabilní prvek

  Zákon č. 300/2008 také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat:
  Jsou to především dokumenty, jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit.
  občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.

  Co potřebujete:

  • Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat.
  • Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD, USB flash disku,nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

  Co dostanete, pracovník kontaktního místa může provést:
  • Konverze z listinné do elektronické podoby - výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD, USB flash disku, nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne.
  • Konverze z elektronické do listinné podoby - pracovník kontaktního místa předá konvertovaný dokument v písemné podobě s ověřovací doložkou.

  Kolik to bude stát:

  • správní poplatek při autorizované konverzi na žádost 30,- Kč za každou i započatou stránku.
  • správní poplatek při autorizované konverzi z moci úřední je zdarma.

  Kde lze na Městském úřadě Kuřim požádat:

  Jana Mrkosová, odbor správní a vnitřních věcí
  tel. 541 422 340, podlaží 0. přízemí

  16. Vnitřní Czech POINT pro potřebu orgánů veřejné moci

  S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 124/2008 Sb., (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů nebo opis z rejstříku trestů, a to v elektronické podobě dálkovým přístupem.

  Centrála Czech POINT:

  Pro ještě více informací o tomto projektu navštivte oficiální internetové stránky www.czechpoint.cz

  30.6.2013 21:09:52 - aktualizováno 4.4.2019 14:19:46 | přečteno 36713x | Bc. Radek Jízdný
  load