Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhlášení cen Kuřimské Kulturní Činy (KuKuČ 2018)

1 (1024x678)

Kulturní výbor z pověření Zastupitelstva města Kuřimi vyhlašuje anketu „Kuřimské kulturní činy (KuKuČ) 2018“. Smyslem ankety je najít a vyzvednout takové činy a aktivity ve městě, které jsou dobrým příkladem pro ostatní občany města, zvyšují prestiž města, pomáhají rozvoji kultury v Kuřimi a kultivují jeho prostředí. Hodnotí se aktivity od září 2017 do konce srpna 2018.


Časový rozpis ankety:

1. Nominační kolo – uzavírá se ke dni 8. října 2018. V něm mohou všichni občané Kuřimi i právnické osoby se sídlem v Kuřimi nominovat kandidáty na tyto ceny.

2. Finále – kulturní výbor z nominovaných vybere vítěze a předloží je jako návrh starostovi na ocenění. Starosta může odmítnout některému navrženému cenu udělit, ale nemůže udělit cenu nikomu, koho výbor nedoporučil.

 

Ročník ankety končí slavnostním veřejným vyhlášením kuřimských kulturních činů, které letos proběhne buď jako součást Mikulášského jarmarku – 9. prosince 2017 nebo, bude-li otevřen po velké přestavbě Kulturní dům, tak na zvláštní akci v něm.

 

Nominační kategorie (nominováni mohou být jednotlivci i kolektivy):

Talent roku: Pro mladé umělce (žáky i studenty základních škol, středních neuměleckých škol, ZUŠ) za významný počin v oblasti kultury (soutěže, veřejné produkce apod.)

Umělecký výkon: Pro dospělé (včetně vysokoškolských studentů a studentů konzervatoří) občany Kuřimi za výrazný umělecký výkon (soutěže, umělecké přehlídky, vystoupení, vytvoření výtvarného či literárního díla.

Dramaturgický počin: Za nejzajímavější dramaturgii (akce, cyklu pořadů, přehlídky, dramaturgie zařízení) roku v Kuřimi.

Mecenáš roku: Pro fyzickou či právnickou osobu, která svými finančními prostředky či jinou formou pomoci podpořila nějaký kulturní projekt v Kuřimi.

Za vytváření kultury všedního dne: Cena je určena pro fyzickou či právnickou osobu, která vytváří kulturní prostředí pro občany města ve veřejně přístupném prostoru (úřad, prodejna, veřejné prostranství…)

Za propagaci kultury: Za vytváření mediálního obrazu kuřimské kultury, mediální propagaci akcí (novináři, publicisté, kabelovky, webovky)

Za dlouhodobý přínos kuřimské kultuře: Má povahu ceny za celoživotní dílo

Mimořádné kategorie (ty mohou nastat vždy, např. někdo nekuřimský napíše román o Kuřimi).

V každé kategorii může být uděleno více cen, jedna cena i žádná cena.

Způsob nominace:

Písemně, neanonymně s uvedením kategorie a konkrétního činu. U kategorií není nutné, aby nominující znal přesně konkrétní jméno nominovaného, podstatný je čin. Na jednom nominačním návrhu může být uvedeno více nominovaných v jedné nebo více kategoriích.

Tři fiktivní příklady formálně přijatelných nominací (schválně uvádíme pochopitelně příklady neexistujících objektů a činů):

1) Navrhuji v kategorii za vytváření kultury všedního dne ocenit provozovatele restaurace U žáby. Příjemný interiér, květiny, výstavy obrazů na zdech, to je odlišuje od ostatních provozoven nejen v Kuřimi.

2) Navrhuji v kategorii Dramaturgický počin ocenit galerii nad astrál a také toho, co pořádá cestovatelské besedy v sokolovně. V kategorii Talent roku pak navrhuji rockovou skupinu žáků ZŠ Jungmannova Kališ Mališ.

3) V kategorii Mecenáš roku bych navrhoval ocenění pro ty, kteří finančně podporují cyklus představení divadel malých forem, pořádaný občanským sdružením Výšina v Kuřimi. Tento cyklus zároveň navrhuji na cenu za dramaturgii.

 

Není povinné, ale je dobré doplnit nominaci i krátkým zdůvodněním.

Zasílá se na adresu:

Kulturní výbor,

Město Kuřim

Jungmannova 968/75

664 34 Kuřim

popřípadě elektronicky na jonasova@kurim.cz; do předmětu e-mailu uvést „Nominace KuKuČ 2018“.


24.6.2018 22:32:50 - aktualizováno 18.9.2018 21:12:49 | přečteno 941x | Bc. Soňa Šmahelová
load