Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - referent/ka školství

JGZ 1309n

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka školství. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno odeslat na adresu: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předat na podatelně úřadu tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 22.05.2019 do 12:00 hod.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

19-04

 

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

 

Druh práce: referent/ka školství

 

Místo výkonu práce: Kuřim

 

Charakteristika vykonávané práce:

poradenská, dozorová a informační činnost nad školami a školskými zařízeními ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim, v rozsahu daném příslušnými právními předpisy,

 

Zákonné předpoklady uchazeče (§ 4 zákona č. 312/2002 Sb.) jsou:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk

 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

 

Jiné požadavky:

vzdělání: vysokoškolské  -  zaměření školský management, veřejná správa

praxe: v oblasti veřejné správy výhodou

přehled: v uvedených zákonech a základní přehled o městě Kuřimi, Městském úřadu Kuřim a obcích správního obvodu, v rozsahu informací na www.kurim.cz;

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,

 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,

 • zákon č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole,

 

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, spolehlivost,

psychická odolnost, loajalita, týmová spolupráce,

schopnost stálého vzdělávání se,

velmi dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, el. pošta, Internet, ASPI, GINIS výhodou),

řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla výhodou.

 

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

 

 

Náležitostí přihlášky (dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis; pro urychlení komunikace telefon a e-mailové spojení.

Přihlášku najdete nahttps://www.kurim.cz/filemanager/files/25578.pdf

 

 

 

 

K přihlášce připojte (§ 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.):

 • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

přihlášku s požadovanými doklady je nutno odeslat na adresu:

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo

předat na podatelně úřadu tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 22.05.2019 do 12:00 hod.

Označte ji nápisem NEOTVÍRAT, výběrové řízení – referent školství

Kontaktní pracovníci:

Mgr. Hana Němcová, tel. 541 422 341, e-mail: nemcovah@kurim.cz

nebo Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 01.08.2019 nebo podle dohovoru.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  

Ing. Karel Torn, CSc. v.r.

tajemník úřadu

 

 

 


29.4.2019 9:22:58 - aktualizováno 9.5.2019 17:02:04 | přečteno 855x | Bc. Soňa Šmahelová
load