Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení - referent/ka OI

JGZ 1309n

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na místo referent - referentka odboru investičního. Náplní práce je příprava a realizace stavebních investic města. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu města nejpozději do pátku 31. července 2015.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení:

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

Druh práce: referent/ka odboru investičního

příprava a realizace stavebních investic města
Místo výkonu práce: Kuřim
Zákonné předpoklady uchazeče: splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

Jiné požadavky:
vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na stavebnictví vysokoškolské vzdělání – absolventi stavebních fakult
praxe: ve stavebnictví v oblasti investic, v oblasti veřejné správy na odborech zabývajících se investiční činností - výhodou
požadujeme:
základní znalost: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
další zákony související s pracovní náplní
- vše v aktuálním znění
Charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době.

Požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, schopnost pozitivně jednat s občany
psychická odolnost, loajalita, schopnost stálého vzdělávání se
velmi dobrá znalost práce na PC (operační systém
Windows XP, Microsoft Office), řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla

Platové podmínky:
dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, platová třída 9.

Náležitostí přihlášky:
název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

K přihlášce připojte:
strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání,originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, vysvědčení nemusí být ověřeno) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do pátku 31. 7. 2015 do 9:00 hod.
Označte ji nápisem Výběrové řízení – referent OI

Kontaktní pracovníci:
Mgr. Alena Zimmermannová, tel. 541 422 369, e-mail: zimmermannova@kurim.cz
Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: září 2015 nebo podle dohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Alena Zimmermannová
tajemnice úřadu


15.7.2015 15:42:00 - aktualizováno 16.7.2015 13:38:39 | přečteno 925x | Bc. Soňa Šmahelová
load