Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výběrové řízení referent/ka odboru finančního

radnice

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na místo referent/referentka odboru finančního Městského úřadu Kuřim - účetní. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 25.03.2020 do 12:00 hod. Označte ji nápisem: Výběrové řízení – referent OF.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

VŘ 20-03

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

Druh práce: referent odboru finančního Městského úřadu Kuřim – účetní

Místo výkonu práce: Kuřim

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

▪ fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je

cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk

▪ dosažení věku 18 let

▪ způsobilost k právním úkonům

▪ bezúhonnost

▪ ovládání jednacího jazyka

Jiné požadavky:

vzdělání: SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání v oblasti ekonomie

praxe: v oblasti účetnictví 3 roky (praxe v účtování obcí výhodou)

požadujeme:

základní znalost:

− zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a související právní předpisy

− zákona č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

− zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

− zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

− Českých účetních standardů – neziskový sektor

− zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

− zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

vše v platném znění

▪ absolvování vstupního vzdělávání úředníků (výhodou)

▪ zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců od nástupu

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, vstřícnost,

schopnost jednat s občany a institucemi,

schopnost stálého vzdělávání se,

znalost práce na PC - ASPI, GINIS, výhodou.

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění

pozdějších předpisů, platová třída 9.

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

Přihlášku najdete na https://www.kurim.cz/filemanager/files/25578.pdf

https://www.kurim.cz/cs/obcan/volna-mista/volna-mista-na-meu.html

K přihlášce připojte:

▪ strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání

▪ originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce

▪ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 25.03.2020 do 12:00 hod.

Označte ji nápisem: Výběrové řízení – referent OF.

Kontaktní pracovník:

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

Ing. Aleš Varmužka tel. 541 422 323, e-mail: varmuzka@kurim.cz

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: červen 2020 nebo dle domluvy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Ing. Karel Torn, CSc. v.r.

tajemník úřadu

Vyvěšeno: 09.03.2020

10.3.2020 7:45:10 - aktualizováno 11.3.2020 21:45:18 | přečteno 1057x | Bc. Soňa Šmahelová
load