Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

VŘ - referent/ka oddělení přestupkového a agendy autoškol – dopravní přestupky

DSCF8451 (2)

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/ka oddělení přestupkového a agendy autoškol – dopravní přestupky. Přihlášku s požadovanými údaji zašlete na adresu městského úřadu nebo předejte na podatelně nejpozději do 22. března 2019.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

VŘ 19-02

 

Název územního samosprávného celku: Město Kuřim

 

Druh práce: referent/ka oddělení přestupkového a agendy autoškol – dopravní přestupky

 

Místo výkonu práce: Kuřim

 

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk
  • dosažení věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • ovládání jednacího jazyka

 

Jiné požadavky:

vzdělání: vysokoškolské  -  zaměření právní, dopravní, policejní, veřejná správa

praxe: v oblasti veřejné správy, u policie výhodou

požadujeme:

  • §  základní znalost:

zákon č.  128/2000 Sb., o obcích,

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

zákonů

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

vše v aktuálním znění

  • §  zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v oblasti působnosti odboru výhodou, popřípadě získání do 18 měsíců od nástupu do pracovního poměru

 

 

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, spolehlivost,

schopnost jednat s účastníky řízení a dotčenými orgány,

psychická odolnost, loajalita,

znalost zákonů potřebných pro výkon funkce,

znalosti v oblasti dopravy související s řešením přestupků,

schopnost stálého vzdělávání se,

velmi dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, el. pošta, Internet, ASPI, GINIS výhodou),

řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla výhodou

 

 

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

 

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

Přihlášku najdete nahttps://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/volna-mista-na-meu.html

 

K přihlášce připojte:

  • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
  • §  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno)

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 22.03.2019

Označte ji nápisem - Výběrové řízení – referent KÚ, přestupky.

 

Kontaktní pracovníci:

Bc. Marian Folvarčík, tel. 541 422 337, e-mail: folvarcik@kurim.cz

Hana Koláčková, tel. 541 422 304, e-mail: kolackovah@kurim.cz

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 1.7.2019 nebo podle dohovoru.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

Ing. Karel Torn, CSc. v.r.

tajemník úřadu

 

 


26.2.2019 21:36:47 | přečteno 539x | Bc. Soňa Šmahelová
load