Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

VŘ na pozici referent/ka odboru dopravy

DSC 0554

Město Kuřim vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka odboru dopravy. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 28.02.2022 do 11:30 hodin.

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

VŘ 2022-02

 

 

Název územního samosprávného celku: město Kuřim

 

Druh práce: referent/ka Odboru dopravy Městského úřadu Kuřim

 

Místo výkonu práce: Kuřim

 

 

Zákonné předpoklady uchazeče:

splnění předpokladů podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk,
  • dosažení věku 18 let,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • ovládání jednacího jazyka.

 

 

Jiné požadavky:

 

vzdělání: SŠ, VŠ vzdělání - stavebního směru.

 

praxe: ve veřejné správě - stavební úřad nebo doprava výhodou,

vhodné i pro absolventy.

 

 

Náplň práce: - vydávání stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí v rámci silničních staveb,

- povolování připojení nemovitosti a pozemních komunikací,

- vykonávání kontrolní činnosti na úseku silničního hospodářství na silnicích II. a III. třídy,

- podílení se na vydávání koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného stanoviska podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 

požadujeme: - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

- zákon č. 183/2006 Sb.; o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon,

- zákon č.  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, o silničním provozu vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,

vše v platném znění.

 

  • absolvování vstupního vzdělávání úředníků výhodou.

 

požadované dovednosti a schopnosti: komunikativnost, samostatnost, vstřícnost,

schopnost jednat s občany a institucemi,

  schopnost stálého vzdělávání se,

  znalost práce na PC - ASPI, GINIS, výhodou,

  řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla.

Platové podmínky:

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 9, popřípadě 10 dle dosaženého vzdělání a praxe.

 

 

Náležitostí přihlášky:

název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis.

Přihlášku najdete nahttps://www.kurim.cz/filemanager/files/25578.pdf.

 

 

K přihlášce připojte:

  • strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou zaměstnání,
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno).

 

 

Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 28.02.2022 do 11:30 hodin.

 

 

Označte ji nápisem: Výběrové řízení – referent OD.

 

 

Kontaktní pracovník: Bc. Miloslav Kučka, tel. 541 422 335, e-mail: kucka@kurim.cz.

 

 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: dle domluvy.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Ing. Karel Torn, CSc., v. r.

tajemník úřadu

 


4.2.2022 20:06:29 | přečteno 845x | Bc. Soňa Šmahelová
load