Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volby do obecních zastupitelstev 2014

volby

Volby do obecních zastupitelstev proběhnou 10. a 11. října 2014. Úplný seznam kandidátních listin, kandidátů, době a místě konání voleb nyní naleznete v sekci Volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014 v přiloženém odkazu.


Veškeré informace budou k Volbám do zastupitelstev obcí pro rok 2014 najdete zde: https://www.kurim.cz/cs/samosprava/volby/volby-do-zastupitelstev-obci-10-a-11-rijna-2014.html .

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Kuřimi

Starosta města Kuřimi podle ust § 19 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

 1. Volby do Zastupitelstva města Kuřimi se uskuteční:

  v pátek 10.10.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  a v sobotu
    11.10.2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

 1.  Místem konání voleb do zastupitelstva je:

 Volební okrsek č. 1 volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54, Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská).

Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdělovací,  Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačova, Vontská.

Volební okrsek č. 2 volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54, Kuřim (učebna výtvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova). 

B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá Česká, Na Loučkách, Nerudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického.

Volební okrsek č. 3 volební místnost: Hasičská zbrojnice, Zahradní 236/6, Kuřim

Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, Kout, Křižkovského, Láznisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, Tišnovská, Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámecká.

Volební okrsek č. 4 volební místnost: Základní škola Jungmannova 813/5, Kuřim (sborovna)

Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příční, Sv. Čecha, U Vlečky, Wolkerova.

Volební okrsek č. 5 volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338/51, Kuřim

Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smetanova, Školní, Vojtova, Zborovská.

Volební okrsek č. 6 volební místnost: Základní škola Komenského 511/40, Kuřim (jídelna)

Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, Pod Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce.

Volební okrsek č. 7volební místnost: Centrum denních služeb, Jungmannova 950/28, Kuřim

Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, U Stadionu.

Volební okrsek č. 8 volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147/1, Kuřim (Podlesí)

Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, Pod Slavičkou, Skřičkova, Šmeralova.


 1. Občané jiných členských států Evropské unie, kteří nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kuřimi, mohou požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a to nejpozději do 08. října 2014 do 16:00 hodin. Pokud volič-občan jiného státu-
  o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže!

 2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
  mu hlasování umožněno.

 3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě, které má evidováno jako místo trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 4. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Kuřim (tel.: 541 422 308, 340) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasování do přenosné volební schránky mimo volební místnost v rámci volebního okrsku.

 1. Volič může hlasovat způsobem:

 1. Označí křížkem ve čtverci v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.

 2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše lze však takto označit 17 kandidátů.

 3. Označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje a to v libovolných volebních stranách. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 17.

 1. Každý volič si může v úředních hodinách u MěÚ Kuřim, odboru správního a vnitřních věcí, na úseku evidence obyvatel ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

  V Kuřimi 23.09.2014

  Úřední razítko

  Mgr. Ing. Drago Sukalovský, v.r.

  starosta města Kuřimi

ikona souboruOznámení o době a místě konání voleb do obecních zastupitelstev v Kuřimi
17.7.2014 13:18:36 - aktualizováno 7.10.2014 20:20:04 | přečteno 4415x | Bc. Soňa Šmahelová
load