Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volby do Evropského parlamentu

DSC 2758

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. 5. 2019 od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. 5. 2019 od 8 do 14 hodin. Níže najdete informace k volbám do Evropského parlamentu a přehled volebních okrsků.


Starosta města Kuřimi podle ust. § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,


o z n a m u j e :

 

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:


v pátek 24.05.2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25.05.2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.


2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu je:


Ve volebním okrsku č. 1 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54 , Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská) - Brněnská, Bohoušova, Červenáčkova, Dlouhá, Dušínova, Foglarova, Hojerova, Jánská, Jestřábova, Losnova, Metelkova, Podhoří, Rozdělovací, Rychlonožkova, Spojovací, Tleskačova, Vontská, dále č.evid. 1371 a č.evid. 1400


Ve volebním okrsku č. 2 - volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255/54, Kuřim (učebna výtvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova) - B. Němcové, Hybešova, Kolébka, Malá Česká, Na Loučkách, Nerudova, Pod Horkou, Pod Vinohrady, U Potoka, Vrchlického, dále č. evid. 1370.

 Ve volebním okrsku č. 3 - volební místnost: Hasičská zbrojnice, Zahradní 236/6, Kuřim - Buďárkova, Farského, Husova, Knínická, Kout, Křižkovského, Láznisko, Luční, Nádražní, Na Golfu, nám. 1. května, Štefánikova, Tišnovská, Třebízského, Tyršova, U Rybníka, Úvoz, Zahradní, Zámecká.

 Ve volebním okrsku č. 4 - volební místnost: Základní škola Jungmannova 813/5, Kuřim (umístěna v nově přistavené budově – vchod do budovy naproti Domu dětí a mládeže) - Jelínkových, Jiráskova, Jungmannova, Nová, Otevřená, Příční, Sv. Čecha, U Vlečky, Wolkerova, dále č.evid. 1396.

Ve volebním okrsku č. 5 - volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338/51, Kuřim - Dr. Vališe, Havlíčkova, Komenského, Legionářská, Smetanova, Školní, Vojtova, Zborovská.

 Ve volebním okrsku č. 6 - volební místnost: Klub Kotelna, Popkova 1012/38, Kuřim - Bezručova čtvrť, K. H. Máchy, Mánesova, Na Zahrádkách, Pod Zárubou, Popkova, Na Vyhlídce.

Ve volebním okrsku č. 7 - volební místnost: Centrum denních služeb, Jungmannova 950/28, Kuřim - Blanenská, K AMP, Na Královkách, nám. Osvobození, Na Samotě, U Stadionu.

Ve volebním okrsku č. 8 - volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147/1, Kuřim (Podlesí) - Dukelská, Fučíkova, kpt. Jaroše, Nad Záhořím, Opálenka, Pod Slavičkou, Skřičkova, Šmeralova.


3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb (21.05.2019) hlasovací lístky do domovních schránek v místě, které má evidováno jako místo trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ Kuřim (tel.: 541 422 308, 340) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasování do přenosné volební schránky mimo volební místnost v rámci volebního okrsku.

6. Do 17.05.2019 písemně a do 22.05.2019 do 16.00 hod. osobně lze zažádat o vydání voličského průkazu, a to u odboru správního a vnitřních věcí MěÚ Kuřim, 1. poschodí, dv.č. 204, tel.: 541 422 308 Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

7. Volič může hlasovat způsobem:

a) Vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.

b) Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

8. Každý volič si může do 22.05.2019, v úředních hodinách, u Městského úřadu Kuřim, odboru správního a vnitřních věcí, na úseku evidence obyvatel ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

9. V době hlasování bude služba na úseku občanských průkazů kontaktní na tel.č.: 541 422 308, 541 422 326.

10. Aktuální informace k volbám jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kuřim www.kurim.cz, na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, nebo webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz. Bližší informace k volbám poskytne Mgr. Lenka Krejčová, tel.: 541 422 309, Zina Hlouchová, tel.: 541422308 nebo Jana Mrkosová, tel.: 541 422 340.

V Kuřimi 18.04.2019

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, v.r.

starosta města Kuřimi


6.5.2019 10:54:30 - aktualizováno 9.5.2019 17:01:51 | přečteno 997x | Bc. Soňa Šmahelová
load