Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Legionářské vstupuje do 3. etapy

100750640 3873234612717842 2040845373886431232 o

V pondělí 1. 6. začíná Etapa 3 rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Legionářské. V této souvislosti se mění uzavírka i objízdné trasy. Práce se posunují blíže k náměstí Osvobození, uzavírka bude nově vedena ulicí Zborovskou na Jungmannovu a po Jungmannově na Otevřenou a zpět na ulici Legionářskou.

Na ulici Zborovské i části Jungmannovy směrem k Otevřené bude zákaz zastavení. Kolmé parkování na ulici Zborovské se mění na podélné. Náhradní parkování zůstává tak, jak bylo dosud, tedy na nám. Osvobození, v dvoře ZŠ Jungmannova a na ulicích U Vlečky, Jelínkových a Otevřené.

Práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu by měly skončit v červenci a následně bude opraven povrch vozovky a opatřen tzv. tichým asfaltem. Tuto část investuje Jihomoravský kraj a jeho Správa a údržba silnic. Následně připravuje města Kuřim rekonstrukci chodníků, parkovišť, zeleně, veřejného osvětlení a zřízení páru nových autobusových zastávek u Elprumu. Po dobu těchto prací však už bude ulice Legionářská průjezdná.
Více informací včetně mapy objízdné trasy je v přiloženém letáku.
Město Kuřim se omlouvá se nepohodlí, které tato nezbytně nutná rekonstrukce přináší. Děkujeme za pochopení.

ikona souboru

Uzavírka Legionářská 3. etapa od 1. 6. 2020


Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a uličního prostoru ulice Legionářské – Etapa 3

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a uličního prostoru ulice Legionářská začala dne 25. 9. 2019 s předpokládaným termínem dokončení v září roku 2020. Dobrou zprávou je, že se nám harmonogram prací stále daří dodržovat a na předpokládaném termínu dokončení se nic nemění. Dalším krokem v rekonstrukci je posunutí prací na ulici Legionářské směrem k nám. Osvobození, a to až na křižovatku ulic Zborovská a Legionářská. Tato část bude zahájena 1. června 2020. Postup stavebních prací na nově uzavřeném úseku bude obdobný jako v první etapě. Nejdříve bude položena kanalizace v délce cca 80 m a následně budou realizovány kanalizační přípojky, vodovodní řad, vodovodní přípojky, dešťové vpusti a v závěru prací pak proběhne obnova komunikace včetně pokládky tichého asfaltu v celé délce rekonstruovaného úseku. Tuto závěrečnou část bude provádět Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v koordinaci se zhotovitelskou firmou EVT Stavby, a to v předpokládaném termínu začátek srpna 2020.

Změna termínu zahájení uzavírky

V Etapě 3 dojde k určitým změnám v organizaci dopravy. Základní objízdná trasa i nadále vede po silnici I/43, ke změnám dojde na vnitřní objízdné trase. Platná nadále zůstávají pravidla pro vjezd do oblasti Uzavírky 2 (lokalita Pod Vinohrady), stejná jsou místa náhradního parkování i pravidla pro vjezd na staveniště. Nově dochází k změnám v oblasti Uzavírky 1: • uzavřená oblast se rozšíří po křižovatku ulic Zborovská a Legionářská, respektive ulic Zborovská a Jungmannova, • zákaz zastavení se rozšíří na ulici Zborovská a další část ulice Jungmannova (úsek od křižovatky Jungmannova a Sv. Čecha po křižovatku Jungmannova a Zborovská), • nově bude horní část ulice Sv. Čecha slepá, vjezd bude od ulice Jungmannovy, • dojde ke změně přednosti v jízdě na křižovatce Jungmannova a Sv. Čecha (hlavní silnice bude nově vedena po ulici Jungmannova, dále po ulici Zborovská až na nám. Osvobození).

Parkování v objízdné trase

Na ulici Zborovská dojde ke změně v organizaci parkování, kolmé stání (naproti MŠ Zborovská) bude změněno na stání podélné. V provozu budou také náhradní parkovací stání na ulicích Otevřená (vyznačené podélné stání), Jelínkových, U Vlečky, na nám. Osvobození a na hřišti ZŠ Jungmannova. Žádáme všechny řidiče, aby pro parkování vozidel využili tato náhradní parkoviště. Dodržování zákazu zastavení bude kontrolováno Policií ČR a v krajním případě může být nařízen i odtah vozidla, které tvoří překážku provozu. Odtažená vozidla budou umístěna na parkovišti firmy Jerex v Ostrovačicích.

Povolení vjezdu 

Pro další etapu platí všechna dosud vydaná povolení pouze v tom případě, pokud je na nich Etapa 3 výslovně vyznačena. Všechna povolení, distribuovaná občanům Kuřimi do poštovních schránek, jsou pro Etapu 3 platná. V mimořádných případech je možno povolení vydat i nadále, s žádostmi se obracejte na odbor dopravy Městského úřadu Kuřim.

Důležitá telefonní čísla: 

Stavbyvedoucí společnosti EVT Svitavy – Ondřej Bureš, tel. 604 679 316 

Vedoucí odboru dopravy MěÚ Kuřim – Vojtěch Vrabec, email vrabec@kurim.cz, tel. 702 251 969 

Vedoucí odboru investičního MěÚ Kuřim – Stanislav Bartoš, email bartos@kurim.cz, tel. 606 705 879 

Starosta města Kuřim – Drago Sukalovský, email sukalovsky@kurim.cz, tel. 775 978 326
26.5.2020 9:47:30 - aktualizováno 26.5.2020 10:00:49 | přečteno 1249x | Bc. Soňa Šmahelová
load