Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace o Etapě 2 uzavírky ulice Legionářská

mapa

Upozorňujeme na změny v začátku zahájení dopravní uzavírky a v organizaci dopravy při Etapě 2 akce Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a uličního prostoru ulice Legionářská. O základních dopravních opatřeních včetně objízdných tras během Etapy 2 akce Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a uličního prostoru ulice Legionářská informovalo město Kuřim v letáku zde dne 10. 9. 2019. Proti rozhodnutí o uzavírce se v bodě rozsahu oblasti, kam je povolen vjezd pouze autobusům IDS, vozidlům s povolením stavby, dopravní obsluze, na povolení MÚ Kuřim a IZS odvolal starosta města Kuřimi. Silniční správní úřad po poradě s ostatními dotčenými institucemi odvolání vyhověl a stanovil nový rozsah uzavírky a změnil dopravní značení tak, jak je uvedeno níže. Oblast dostupná pouze pro dopravní obsluhu nebo s povolením MÚ Kuřim se tak výrazně zmenší.


Změna termínu zahájení uzavírky

Z důvodů nutnosti stavební úpravy křižovatky ulic Legionářská a Otevřená pro nízkopodlažní autobusy IDS došlo k posunutí zahájení uzavírky ulice Legionářské. Uzavírka začne ve středu 25. září 2019.

Změna v organizaci dopravy a rozsahu oblasti uzavřené pro dopravu

Pro organizaci dopravy během Etapy 2 zůstávají v platnosti veškerá dopravní opatření, uvedená v informačním letáku z 10. 9., především základní objízdná trasa po silnice I/43 a zákaz zastavení vozidel na vnitroměstské objízdné trase (ulice Sv. Čecha v úseku Legionářská – Jungmannova, Jungmannova v úseku Sv. Čecha – Otevřená a Otevřená v celé délce).  Platná zůstavají pravidla pro vjezd do uzavřené oblasti, místa náhradního parkování i pravidla pro vjezd na staveniště. Dále dochází k těmto změnám:

• Výjezd z kruhového objezdu směr nám. Osvobození bude umožněn pouze automobilům do 3,5 t s výjimkou pro autobusy IDS, vozidla s povolením stavby, IZS, s povolením MÚ Kuřim a dopravní obsluhy.

• Vjezd do ulice Legionářské z nám. 1. května (na semaforu) bude umožněn pouze linkovým autobusům, vozidlům s povolením stavby, dopravní obsluze, na povolení MÚ Kuřim a IZS.

• Na vnitroměstskou objízdnou trasu (ulice Sv. Čecha v úseku Legionářská – Jungmannova, Jungmannova v úseku Sv. Čecha – Otevřená a Otevřená v celé délce) bude umožněn pouze linkovým autobusům, vozidlům s povolením stavby, dopravní obsluze, na povolení MÚ Kuřim a IZS. Uzavřená oblast (Uzavřená oblast 1) na vnitroměstské objízdné trase se tak bude týkat pouze ulic Sv. Čecha v úseku Legionářská – Jungmannova, Jungmannova v úseku Sv. Čecha – Otevřená, Otevřená, Školní, Smetanova, Jiráskova a Legionářská od ulice Otevřené po nám. 1. května (vizte mapu).

• Do ulic Jelínkových, Nová, Příční a Wolkerova bude možný vjezd z ulice Otevřené pro dopravní obsluhu nebo s povolením MÚ Kuřim nebo bez povolení z ul. Sv. Čecha podél železniční vlečky.

• Z důvodu zamezení průjezdu tranzitní dopravy ulicí Hybešovou a Pod Vinohrady bude do těchto ulic povolen vjezd z ulice Tyršova pouze dopravní obsluze a z ulice Havlíčkova pouze vozidlům dopravní obsluhy a s povolením MÚ Kuřim (Uzavřená oblast 2). V této uzavřené oblasti budou dále ulice Pod Horkou, Vrchlického, B. Němcové (nad tratí), Brněnská nad ul. Tyršova a Kolébka (vizte mapu).

Povolení MÚ Kuřim

Povolení MÚ Kuřim pro vjezd do uzavřené oblasti obdrží v jednom exempláři všechny domácnosti v Kuřimi (do poštovní schránky). Další povolení je možné získat jen v odůvodněných případech, žádosti s kontaktem včetně telefonického, zdůvodněním, případně se skeny potřebných dokumentů zasílejte na adresu vyjimky@kurim.cz.

Vjezd do uzavřené oblasti pro ostatní vozidla

Vjezd vozidel do uzavřených oblastí, které nesplňují výše vedené podmínky, nebude až do případné další změny možný. Dopravní situace v Kuřimi bude pravidelně vyhodnocována. Pokud bude vnitroměstská objízdná trasa dostatečně kapacitní a nebude docházet k výraznějšímu zpoždění autobusů IDS, které by znamenalo problémy s přestupy na integrované spoje, může dojít k rozšíření výjimek i na další zájemce, např. pro ty, kteří do uzavřené oblasti dojíždějí do zaměstnání.

Kdo je dopravní obsluha

Definici pojmu Dopravní obsluha stanovuje vyhláška č 294/2015 Sb. Ta říká, že dopravní obsluhou se rozumí „vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.“

Důležitá telefonní čísla:

Stavbyvedoucí společnosti EVT Svitavy – Ondřej Bureš, tel. 604 679 316

Vedoucí odboru dopravy MěÚ Kuřim – Vojtěch Vrabec, email vrabec@kurim.cz, tel. 702 251 969

Vedoucí odboru investičního MěÚ Kuřim – Stanislav Bartoš, email bartos@kurim.cz, tel. 606 705 879

Starosta města Kuřim – Drago Sukalovský, email sukalovsky@kurim.cz, tel. 775 978 326

Omlouváme se za komplikace způsobené stavbou, bohužel rekonstrukci kanalizace a vodovodu, výměnu povrchu vozovky a další práce není možno provést bez dopravních omezení. Děkujeme Vám za zvýšenou toleranci a ohleduplnost.

Vaše město Kuřim

Informace platné k 23. 9. 2019

Rozsah uzavírek, dopravní značení a další opatření se mohou v průběhu stavby měnit. Informace o změnách budou zveřejňovány na webových a FB stránkách města Kuřim (www.kurim.cz, www.facebook.com/Kurim/posts/).


UPOZORŇUJEME DRŽITELE POVOLENÍ MěÚ KUŘIM, ABY UMÍSTILI SVÉ POVOLENKY VIDITELNĚ NA PALUBNÍ DESKU VOZIDLA, ABY JE POLICIE ZBYTEČNĚ NEZASTAVOVALA. 

mapa

ikona souborukurim_uzavirky_082019_etapa2_zmeny_tisk.pdf

24.9.2019 19:37:27 - aktualizováno 17.11.2019 21:20:57 | přečteno 4954x | Bc. Soňa Šmahelová
load