Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace k poplatkům za odpady

popelnice

V září roku 2020 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi novelu vyhlášky, ve které je od října nově zpoplatněno vlastnictví nemovitosti, kde není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu. Sazba tohoto poplatku je 550 Kč , za rok 2020 je nutno uhradit poměrnou část ve výši 138 Kč (poplatník ve věku 70 let a starší hradí poměrnou část ve výši 123 Kč).


Na základě četných dotazů MěÚ Kuřim sděluje následující základní informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

 

  • základní sazba na poplatníka s trvalým pobytem je ve výši 550 Kč
  • splatnost poplatku je vždy k datu 31.12.
  • poplatníkům ve věku 70 let a starším je poskytována úleva (sleva) ve výši 60 Kč.

V září roku 2020 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi novelu vyhlášky, ve které je od října nově zpoplatněno vlastnictví nemovitosti, kde není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu. Sazba tohoto poplatku je 550 Kč , za rok 2020 je nutno uhradit poměrnou část ve výši 138 Kč (poplatník ve věku 70 let a starší hradí poměrnou část ve výši 123 Kč).

Vlastníci nemovitostí v Kuřimi, kde není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu, jsou povinni ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti. K tomu je určen formulář na adrese www.kurim.cz/odpad - Přiznání k MP za KO, vlastník nemovitosti. Tento formulář je potřeba vyplnit a odeslat na e-mail - oplatkova@kurim.cz. Na výše uvedeném odkazu je k seznámení i úplné znění aktuálně platné vyhlášky a další potřebné informace.

Poplatek je možné uhradit bezhotovostně na č. účtu 19-22824641/0100, variabilní symbol = rodné číslo vlastníka nemovitosti, dále složenkou nebo na pokladně Městského úřadu Kuřim.


6.1.2021 16:30:48 | přečteno 3372x | Bc. Soňa Šmahelová
load