Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ceny a medaile města Kuřimi 2022

DSCF3463

Město Kuřim vyhlašuje ceny a medaile města Kuřimi pro rok 2022. V rámci čtyřletého cyklu můžete letos opět ocenit zásluhy občanů, kteří se význačně podíleli či podílejí na rozvoji města Kuřimi či celé společnosti, a to Cenou města Kuřimi a Medailí města Kuřimi.


Cenou města Kuřimi mohou být oceněny zásluhy těch, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj města a rozvoj společnosti všeobecně v oblasti kulturní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké a ekonomické. Medaile města Kuřimi je oceněním ve stejných oblastech udělovaná za zásluhy menšího významu. Kandidáty na tato ocenění mohou navrhnout lidé, kteří mají občanství ČR, trvalé bydliště v Kuřimi a jsou starší 18 let. Udělení Ceny schvaluje Zastupitelstvo města Kuřimi, udělení Medaile schvaluje Rada města Kuřimi. Návrhy tedy mohou být podány státními občany ČR s trvalým

bydlištěm v Kuřimi staršími 18 let včetně a to v písemné podobě na adresu Městského úřadu v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34, Kuřim, obálku nadepsat Ceny a medaile města nebo elektronicky na email: sukalovsky@kurim.cz. Návrhy musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného a zdůvodnění, proč je návrh podáván a dále jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a telefonický kontakt navrhovatele. Návrhy na udělení Ceny a Medaile města Kuřimi mohou být podávány do 31. 3. 2022. 

Nominační formulář a lze najít na webu města v odkazu https://www.kurim.cz/oceneni. Slavnostní vyhlášení proběhne začátkem června v kulturním domě

16.2.2022 17:49:42 | přečteno 414x | Bc. Soňa Šmahelová
load