Události nad mapou

Události nad mapou obsahují dva směry komunikace. Požadavky občanů umožňují hlášení občanů nad mapou a opačně sekce Oznámení nad mapou zobrazuje geografické informace občanům.

Požadavky občanů poskytnou možnost zaslat informaci o aktuálních požadavcích a upozorněních občanů pracovníkům města. Typicky se jedná o hlášení, neuklizeného chodníku, nevyvezených kontejnerů až po rušení nočního klidu. Aplikace poskytuje i zpětnou vazbu pro veřejnost o přijatých požadavcích a stavu jejich řešení. 

Komunikace  směrem k občanovi prostřednictvím Oznámení nad mapou probíhá tak, že pracovník městského úřadu Kuřim může jednoduše zadat informaci do mapy, a to bodem, čarou nebo polygonem. K dané informací je zadán komentář se zvolenou ikonou pro lepší identifikaci. Typicky se jedná o vyznačení uzavírky a doporučené objížďky, umístění kontejnerů nebo svozových míst, čištění komunikací, informací ohledně přerušení dodávky elektřiny apod. Informace takto zadané se zobrazí v mapovém okně občanovy.

Základní vlastnosti událostí nad mapou:

1) Možnost vyhledání místa události nebo požadavku pomocí zadání adresy nebo přímo nad mapou
2) Označení místa událostí nebo požadavku do mapy, zapsání názvu a popisu požadavku s možností přidání fotografií
3) Zobrazení aktuálních požadavků v řešení a požadavků které již byly vyřešeny s řazením podle data vložení

Události nad mapou jsou také zprovozněny přes mobilní aplikaci "Kuřim v mobilu", takže můžete přijímat "Události a upozornění" a v případě potřeby zadávat "Požadavky" přímo z Vašeho mobilního zařízení.


Poruchy a závady lze také nahlásit prostřednictvím stávajícího webového formuláře nebo prostřednictvím zveřejněných kontaktů v sekci hlášení poruch a závad.

QR kód pro instalaci aplikace
Instalace aplikace Kuřim v mobilu

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load