Školství a mládež

Seznam škol ve městě a jejich adresy. Předtím si však můžete přečíst krátké povídání o historii kuřimského školství převzaté ze školských kronik.

Historie kuřimských škol sahá do roku 1820, kdy obec koupila od pana Martina Popka domek č.p. 23. Byla to chalupa krytá šindelem a do roku 1845 měla status obecního domu. Rokem 1845 v něm obec vytvořila školní budovu - nejprve dvoutřídku, od roku 1885 trojtřídku. Jelikož pro tehdejších 308 žáků kapacita školy nedostačovala, učilo se i v domě č.p. 36 a v roce 1873 i na zámku, kde se vyučovalo německy. Roku 1887 byla původní škola přestavěna na čtyřtřídku - zakoupením pozemku ze sousedního domu č.p. 24 a rozšířením o druhé patro. Pětitřídka z ní byla rokem 1895, v roce 1917 šestitřídka a o rok později se o ní píše jako o osmitřídce. Patronát nad školou mělo královské město Brno.

První měšťanská škola byla v Kuřimi zřízena roku 1920 - měla dvě třídy a docházelo do ní 80 žáků. Do roku 1929 se tísnili ve staré obecné škole, v roce 1928 byl položen základní kámen První měšťanské školy na ulici Komenského. Stavba školy byla situována do zalesněného klínu pod kopcem jménem Záruba. Šťastný výběr tohoto místa je ceněn dodnes.

Nová „měšťanka“ byla slavnostně otevřena 1. 10. 1929 a na budovu byl umístěn kovový nápis „MASARYKOVA MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V KUŘIMI“. Vzhledem k modernímu pojetí stavby a vybavení byla škola častým cílem delegací učitelů. Světlé velké třídy s vysouvacími tabulemi, samostatná fyzikální učebna a kreslírna, v přízemí pak prostorná tělocvična a pro dívky kuchyně pro výuku vaření. Chlapci měli k dispozici pro hodiny ručních prací samostatné dílny. Školní zahrada byla vybavena dvěma betonovými jezírky s vodními rostlinami. Podél pískem vysypaných cestiček byla zřízena malá botanická zahrada. Na jejím vybudování měl velkou zásluhu odborný učitel-botanik RNDr. František Šmarda, pracovník ČSAV.

Budova školy pak byla ještě rozšířena v roce 1960 o dvě třídy a šatny. Rekonstruována byla v letech 1991 - 1996.

Postavení nové školy bylo pro město a okolí obrovským pokrokem. V té době zde bylo něco málo přes 500 čísel popisných a a mnohé chalupy měly ještě doškové střechy. Žáky školy byli nejen místní, ale docházely do ní i děti z širokého okolí. Tak například v roce 1934 měla škola 244 žáků z 11 okolních obcí.

(Volně upraveno dle knihy „Kuřim 1226 -1996 od historie k současnosti“ Leoš Prušvic)

K dalšímu rozvoji školství došlo až po 2. světové válce, kdy si prudký průmyslový rozvoj města vyžádal nové pracovníky, nová sídliště pro nové mladé rodiny a tedy i nové školy a školky. O této podstatně mladší historii se zmíním již jen v krátkosti :

  • 1949 - je zřízena Hudební škola - dnešní ZUŠ
  • 1951 - na zámku je zřízen učňovský domov
  • 1953 - je předána do užívání nová škola na Jungmannově ulici s jedenácti třídami a kapacitou 411 žáků. Rozšířena byla roku 1962 o velkou tělocvičnu a kuchyni
  • 1959 - na Jungmannově ulici otevřena mateřská škola
  • 1960 - slavnostní otevření jeslí na ulici Zborovské
  • 1969 - dostavěna MŠ na ulici Otevřené
  • 1975 - dokončena MŠ na ulici Popkově
  • 1989 otevřena 16-cti třídka na Tyršově ulici s kapacitou 640 dětí

ikona souboruSeznam školských zařízení na území města

Občan

 
2021 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load