Hlášení rozhlasu

27.5.2022Dům dětí a mládeže Vás srdečně zve na akci pro děti mateřských škol  a  mladší žáky: „Barevný den“, která se koná zítra v sobotu 28. 5. od 14:00 do 16:00 hodin na hřišti za DDM Jungmannova 1084.Životní podmínky 2022- výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995  Sb., o státní statistické službě, v znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2022" (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 473 domácnostech, z nichž se 6723 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázání mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Za spolupráci vám předem děkuje Český statistický úřad.
24.6.2020 12:34:10 - aktualizováno 27.5.2022 13:15:15 | přečteno 31153x | Bc. Radek Jízdný

Občan

 
2022 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load